Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief.
21e AFM Nieuwsbrief Pensioen
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de negentiende uitgave van de AFM nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
Deadlines invullen self assessment voor pensioenuitvoerders
Publicatie UPO-modellen 2012
Pensioen3daagse
Publicatie werkboek OPF
AFM publiceert folder over pensioenadvies MKB
Stand van zaken tarieven doorlopend toezicht
Doorsturen nieuwsbrief
Opmerkingen of vragen?
Volg de AFM nu ook op Twitter
     
     
Deadlines invullen self assessment voor pensioenuitvoerders
De AFM heeft pensioenuitvoerders dit jaar voor de derde keer uitgenodigd om het self assessment voor pensioenuitvoerders in te vullen. Alle pensioenuitvoerders hebben inmiddels een brief van de AFM ontvangen met het verzoek om de online vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst geven pensioenuitvoerders aan in hoeverre zij wet- en regelgeving naleven. Ook is dit jaar in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal vragen ten behoeve van de evaluatie van de informatiebepalingen uit de Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen.

De pensioenfondsen hebben de uitnodigingsbrief voor het self assessment medio juni ontvangen. De deadline voor het invullen van het self assessment voor pensioenfondsen was maandag 1 augustus 2011. De pensioenverzekeraars hebben vorige week hun uitnodiging voor het self assessment ontvangen. Zij dienen de vragenlijst uiterlijk vrijdag 16 september 2011 ingevuld en verstuurd te hebben. Wij raden alle pensioenuitvoerders aan om de gestelde deadlines te respecteren. Dit voorkomt formele maatregelen.

Naar de informatiepagina self assessment
 
Publicatie UPO-modellen 2012
De pensioenkoepels hebben de nieuwe UPO-modellen 2012 voor actieve deelnemers gepubliceerd. Het UPO 2012 bevat geen nieuwe informatie, wel wordt de informatie anders gepresenteerd. De nieuwe modellen zijn dit jaar extra vroeg beschikbaar, zodat uitvoerders hun systemen tijdig kunnen aanpassen. De modellen voor actieve deelnemers van inkomensverzekeraars (alleen arbeidsongeschiktheidspensioen en WGA-hiaatverzekering en WIA-bodemverzekering) worden naar verwachting in september gepubliceerd. Verderop in de zomer komen de best practice modellen 2012 ‘einde deelneming’ en ‘gewezen deelnemer’ beschikbaar. De nieuwe UPO modellen zijn te vinden op de website van de pensioenkoepels.

Naar de nieuwe UPO modellen
 
Pensioen3daagse
Op 6, 7 en 8 oktober 2011 vindt de Pensioen3daagse plaats. Dit initiatief van de partners van Wijzer in geldzaken heeft als doelstelling 'Aandacht vestigen op pensioen met als resultaat dat mensen in beweging komen'. De Pensioen3daagse moet er aan bijdragen dat het percentage van volledig pensioenbewuste Nederlanders, dat nu rond de 30% ligt, stijgt naar 50%. Deelnemende organisaties kunnen allerlei activiteiten opzetten, bijvoorbeeld pensioenvoorlichting op de werkvloer of een pensioenspreekuur door de pensioenuitvoerder. De AFM onderschrijft het belang van de Pensioen3daagse, en roept onder andere werkgevers, pensioenuitvoerders en pensioenuitvoeringsorganisaties op om zich in te zetten om de Pensioen3daagse tot een succes te maken. Meer informatie over de Pensioen3daagse kunt u vinden op de website.

www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse
 
Publicatie werkboek OPF
De Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF) heeft op haar website onlangs het ‘Werkboek communicatie(beleids)plan’ gepubliceerd. Het werkboek is een praktisch hulpmiddel voor pensioenuitvoerders bij het opstellen van hun communicatie(beleids)plan, en beschrijft per fase van het beleidsplan de belangrijkste stappen en aandachtspunten. De AFM raadt pensioenuitvoerders aan om het werkboek te gebruiken bij het opstellen van hun communicatie(beleids)plan. Het werkboek is toegankelijk voor alle pensioenuitvoerders via de website van de Stichting OPF.

Download het werkboek van OPF
 
AFM publiceert folder over pensioenadvies MKB
De AFM heeft speciaal voor werkgevers (in het MKB) een folder gemaakt over goed pensioenadvies en de risico’s van slecht advies voor de werkgever en de werknemers. In de folder worden tips gegeven voor het krijgen van goed advies. Daarnaast staan de verschillende risico’s bij slecht advies op een rij met de mogelijke gevolgen en tips om die te voorkomen. Een folder die zowel voor werkgevers als werknemers interessante informatie bevat.
De AFM heeft de folder opgesteld, omdat uit onderzoeken in 2009 en 2010 bleek dat de kwaliteit van die adviezen aan MKB werkgevers over collectieve pensioenproducten slecht tot zeer slecht was.

Download de folder pensioenadvies MKB
 
Stand van zaken tarieven doorlopend toezicht 
De tarieven voor het doorlopend toezicht op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) 2011 zijn onlangs door de minister van Financiën vastgesteld. Aan de pensioenfondsen zal op basis van de Wft, evenals in 2010, in 2011 geen heffing doorlopend toezicht worden opgelegd. De tarieven voor het doorlopend toezicht 2011 voor pensioenfondsen en pensioenverzekeraars op basis van de Pensioenwet dan wel de Wet verplichte beroepspensioenregeling worden na de zomer vastgesteld door de minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op het moment dat deze tarieven zijn vastgesteld zullen deze op de site van de AFM worden gepubliceerd.
 
Doorsturen nieuwsbrief  
Kent u personen of organisaties voor wie de inhoud van deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn? Dan verzoeken wij u vriendelijk om onderstaande link aan hen door te sturen. Zij kunnen zich dan ook abonneren op de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsservice
Opmerkingen of vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-7973730.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via http://twitter.com/autoriteitfm
 
Archief nieuwsberichten

Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM

Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden | Profiel wijzigen | Doorsturen