Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief.
22e AFM Nieuwsbrief Pensioen
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de 22e uitgave van de AFM nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
De uitkomsten van het Self Assessment voor pensioenuitvoerders
Prijzen voor het Pensioenregister
Communiceren over herstelplan en korting
Informatiebepalingen en het pensioenakkoord
Tarieven voor toezicht in 2011
Het toeslagenlabel in 2012
Wat u vond van de Leidraad Communicatie
De fiscale gevolgen van afstempelen
De Pensioen3daagse: hoe was het?
Publicaties en presentaties
Doorsturen nieuwsbrief
Opmerkingen of vragen?
Volg de AFM nu ook op Twitter
     
     
De uitkomsten van het Self Assessment voor pensioenuitvoerders
Uit het Self Assessment 2011 van de AFM blijkt dat pensioenfondsen en verzekeraars voor het merendeel voldoen aan wettelijke informatieverplichtingen zoals het versturen van start- en stopbrieven en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Ook is de overgrote meerderheid van de pensioenuitvoerders aangesloten bij het Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl).

Ten opzichte van de vorige meting in 2008 is de informatieverstrekking verbeterd. In het algemeen scoren pensioenfondsen beter dan verzekeraars. De AFM doet onderzoek naar signalen uit het Self Assessment op onderdelen van pensioenuitvoerders die mogelijk niet aan de wet- en regelgeving voldoen. Het volledige persbericht is te lezen op onze website.

Naar het persbericht
 
Prijzen voor het Pensioenregister
Het Pensioenregister heeft de NAF-Architectuurprijs gekregen voor de architectuur van mijnpensioenoverzicht.nl. Stichting Pensioenregister won bovendien de npn-prijs voor meest succesvolle communicatiestrategie voor mijnpensioenoverzicht.nl. Doordat alle pensioenaanspraken op mijnpensioenoverzicht.nl worden gebundeld, kunnen mensen in één overzicht zien hoeveel pensioen ze hebben opgebouwd en hoeveel AOW-pensioen ze krijgen. Sinds de lancering van mijnpensioenoverzicht.nl hebben bijna 3 miljoen mensen de website bezocht.

Naar het Pensioenregister
 
Communiceren over herstelplan en korting
Het herstelpad van pensioenfondsen wordt in 2012 door DNB geëvalueerd. Een mogelijk onderdeel van het herstelpad is (voorgenomen) korting, waarover alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden goed moeten worden geïnformeerd. De AFM, DNB, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Pensioenfederatie zullen nog afspraken maken over hoe die informatie het beste verstrekt kan worden. Zie voor meer informatie over de evaluatie van herstelplannen en voorgenomen korting de 15e pensioennieuwsbrief van DNB (vanaf bladzijde 4).

Naar evaluatie herstelplannen en korting
 
Informatiebepalingen en het pensioenakkoord
Het ministerie van SZW heeft op 29 november 2011 het rapport “Evaluatie informatiebepalingen pensioenwetgeving” gepubliceerd. Dit rapport dient onder andere als input voor de werkgroep van het ministerie van SZW die zich bezighoudt met de veranderingen in pensioencommunicatie als gevolg van het Pensioenakkoord. De AFM geeft in haar position paper van september 2011 (zie “publicaties en presentaties” in deze nieuwsbrief) aan dat uitleg over de veranderingen essentieel is om deelnemers te laten begrijpen dat hun pensioen onzeker is. Verder pleiten we voor een pensioenbijsluiter, voor uitbreiding van het Pensioenregister en voor meer open normen in de Pensioenwet. Het rapport van het ministerie van SZW is te vinden op de website van het ministerie.

Naar het rapport
 
Tarieven voor toezicht in 2011
De kosten die DNB en de AFM maken voor het toezicht op pensioenuitvoering worden (grotendeels) bij pensioenuitvoerders in rekening gebracht. Op 21 november 2011 zijn de tarieven voor 2011 in de Staatscourant gepubliceerd. Het besluit is te vinden via de onderstaande link.

Naar tarieven 2011
 
Het toeslagenlabel in 2012
De Minister van SZW heeft begin 2011 gereageerd op vragen van de AFM over het feit dat het toeslagenlabel in bepaalde situaties geen goed beeld geeft van de waardevastheid van het pensioen. Vanaf dat moment moeten pensioenuitvoerders zelf de inschatting maken of het toeslagenlabel bijdraagt aan het begrip van de deelnemer over toeslagverlening. Een pensioenuitvoerder kan ervoor kiezen het toeslagenlabel niet op te nemen; de AFM zal in dat geval niet handhavend optreden. Dit beleid blijft van kracht in 2012.

Naar vragen AFM en reactie Minister over toeslagenlabel
 
Wat u vond van de Leidraad Communicatie
In het Self Assessment voor pensioenuitvoerders van de AFM werden dit jaar ook vragen gesteld over de Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders. Uit de antwoorden blijkt dat 98% van de pensioenfondsen en 100% van de verzekeraars bekend is met deze Leidraad. De meeste pensioenfondsen (78%) en verzekeraars (100%) vinden het bovendien positief dat de AFM deze Leidraad heeft uitgebracht en geven aan dat die hen helpt te voldoen aan wet- en regelgeving.

Van de pensioenfondsen heeft 73% de Leidraad daadwerkelijk gebruikt om te controleren of de eigen informatieverstrekking voldoet aan de wettelijke verplichtingen; dat geldt voor bijna 95% van de verzekeraars. 40% van de pensioenfondsen en 53% van de verzekeraars heeft de communicatie aangepast op basis van de informatie in de Leidraad. Wat zij nog missen in de Leidraad zijn concrete tips, informatie over digitale communicatie, uitleg over begrijpelijke taal en best practices.

Binnenkort zal de Leidraad worden uitgebreid met hoofdstukken over effectieve pensioencommunicatie en advisering door pensioenuitvoerders. De Leidraad is te raadplegen via onze website.


Naar de Leidraad Communicatie
De fiscale gevolgen van afstempelen
Het afstempelen van pensioenen komt mogelijk voor veel pensioenfondsen in beeld. En dat roept natuurlijk veel vragen op, waaronder vragen van fiscale aard. Op haar website geeft de Belastingdienst antwoord op veelgestelde vragen over de gevolgen van afstempelen. Bijvoorbeeld of er fiscale ruimte ontstaat en wat er gebeurt met de factor A. Zie voor alle vragen en de antwoorden de website van de Belastingdienst.

Naar de website van de Belastingdienst
De Pensioen3daagse: hoe was het?
Op 6, 7 en 8 oktober 2011 vond de Pensioen3daagse plaats, een initiatief van de partners van Wijzer in geldzaken. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd waarmee het pensioenbewustzijn van Nederlanders moest worden verhoogd. Zo stond er bij Den Haag CS een speciaal Pensioen3daagse Reuzenrad, waar mensen met hun persoonlijke vraag geholpen werden door pensioendeskundigen. De Consumentenbond lanceerde een onderzoek en minigids 'Wil jij weten wat mijn droom is?' en door het hele land werden pensioenlunches en pensioenspreekuren georganiseerd.

Meer informatie over het verloop van de Pensioen3daagse staat op de website van Wijzer in geldzaken.

Naar de terugblik Pensioen3daagse

Om als AFM ook een steentje bij te dragen is een pensioenlunch georganiseerd en konden AFM’ers bij professionals vragen stellen in pensioenspreekuren. Bovendien is op het consumentendeel van onze website de informatie over pensioen vernieuwd; we nodigen pensioenuitvoerders van harte uit om hun deelnemers hiernaar te verwijzen.


Naar de pensioeninformatie op website AFM
Publicaties en presentaties
De AFM heeft de afgelopen periode verschillende publicaties en presentaties naar buiten gebracht.

Interview AFM-directeur Harman Korte
In verzekeringsmagazine VVP van 9 november 2011 staat een interview met AFM-directeur Harman Korte. Hij geeft hierin aan dat het beschikbaar stellen van informatie niet voldoende is om het pensioenbewustzijn te vergroten; deelnemers moeten ook worden geactiveerd.

Naar het interview

AFM publiceert position paper over het pensioenakkoord

In september 2011 publiceerde de AFM een position paper over het pensioenakkoord. Hierin benadrukken we onder andere dat duidelijke uitleg over de veranderingen essentieel is om deelnemers te laten begrijpen dat hun pensioen onzeker is.

Naar het position paper pensioenakkoord

DNB-pensioenseminar over het pensioenakkoord
Op 21 september 2011 organiseerde DNB een drukbezocht pensioenseminar waar is gesproken over het pensioenakkoord. Namens de AFM gaf Jan van Miltenburg een presentatie over communicatie met deelnemers en wat wij als toezichthouder van uw communicatie verwachten. Kijk voor de hele presentatie op de speciale pensioenseminarwebsite van DNB.

Naar presentatie Jan van Miltenburg
Naar website DNB over pensioenseminar
Doorsturen nieuwsbrief  
Kent u personen of organisaties voor wie de inhoud van deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn? Dan verzoeken wij u vriendelijk om onderstaande link aan hen door te sturen. Zij kunnen zich dan ook abonneren op de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsservice
Opmerkingen of vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-7973730.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via http://twitter.com/autoriteitfm
 
Archief nieuwsberichten

Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM

Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden | Profiel wijzigen | Doorsturen