Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief.
Nieuwsbrief Pensioen
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
Brief aan pensioenfondsbesturen
UPO 2013
Pensioenregister
Inzichtelijke belangenafweging in kortingsbrief
Veelgestelde vragen
 
Brief aan pensioenfondsbesturen
Op 12 november 2012 hebben wij pensioenfondsbesturen die op 1 april 2013 een korting doorvoeren een brief gestuurd. In deze brief benadrukken we dat alle belanghebbenden (deelnemers, gewezen deelnemers, ex-partners, gepensioneerden en werkgevers) uiterlijk op 1 maart 2013 een brief moeten krijgen.

In de brief moet informatie staan over de korting, de gevolgen daarvan en de belangenafweging die aan het besluit tot korten vooraf is gegaan. Bovendien moet de brief vermelden wat die punten betekenen voor het UPO 2013, het Pensioenregister, de startbrief, de stopbrief en de pensioenuitkeringsbrief.

Brief Kortingen 2013 (PDF)


Pensioenfondsen die de korting op een andere datum toepassen, hebben een afwijkende brief van de AFM ontvangen.

Als uw pensioenfonds ook gaat korten, maar u heeft (nog) geen brief ontvangen, laat ons dat dan weten via pensioen@afm.nl.


UPO 2013
Om deelnemers duidelijke en actuele informatie te kunnen geven, verzoeken wij u om het UPO 2013 pas te versturen ná toepassing van de korting, dus na 1 april 2013. Het UPO kan zo gebruikt worden om zowel de ongekorte als de gekorte (ouderdoms)pensioenaanspraken weer te geven. Op die manier worden extra kosten voorkomen en krijgen deelnemers direct zicht op het effect van de korting.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de nieuwe UPO-modellen vastgesteld en gepubliceerd. Deelnemers krijgen uiterlijk op 1 maart 2013 de brief waarin de korting wordt aangekondigd (de zogenoemde kortingsbrief).

De meeste pensioenfondsen versturen het UPO 2013 daarna. De deelnemer krijgt dus eerst een brief over de korting en vervolgens het UPO 2013. Het zou daarom onduidelijk zijn als de korting niet in het UPO 2013 is verwerkt. Daarom vinden zowel de Pensioenfederatie als wij het belangrijk dat op het UPO 2013 in ieder geval de gekorte pensioenaanspraken worden vermeld.


Pensioenregister
De UPO-gegevens worden periodiek doorgegeven aan mijnpensioenoverzicht.nl. Om (gewezen) deelnemers zo snel mogelijk toegang te geven tot actuele informatie, moet ook mijnpensioenoverzicht.nl de meest actuele gegevens bevatten.

Wij verzoeken u daarom om ook via mijnpensioenoverzicht.nl de gekorte pensioenaanspraken zichtbaar te maken. Zodra u de korting heeft verwerkt, kunt u de weergave via mijnpensioenoverzicht.nl aanpassen; u hoeft niet te wachten tot na het versturen van het UPO 2013.


Inzichtelijke belangenafweging in kortingsbrief
Wij vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden een duidelijke uitleg krijgen over (de samenhang tussen) de al genomen en nog te nemen herstelmaatregelen. Ook de gevolgen voor de verschillende groepen belanghebbenden moeten duidelijk zijn.

Op die manier wordt de belangenafweging die aan het kortingsbesluit vooraf is gegaan inzichtelijk. Wij raden u daarom aan om de informatie over de belangenafweging in de kortingsbrief op te nemen.


Veelgestelde vragen
Kan een pensioenfonds ook twee UPO’s versturen? Wat verwacht de AFM van de informatieverstrekking aan gewezen deelnemers? Mag een pensioenfonds een UPO met twee peildata versturen?

Naar de veelgestelde vragen over de kortingen 2013

Opmerkingen of vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-7973730.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm

 
Archief nieuwsberichten

Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM

Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden | Profiel wijzigen | Doorsturen