Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief.
Nieuwsbrief Pensioen 15 februari 2013
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
Oproep: gaat uw pensioenfonds korten?
AFM legt boete op aan Goudse
Onderzoek naar kortingsinformatie
AFM-toezicht in 2013
Eerlijker over pensioen
Consumentenmonitor 2012
Publicaties en presentaties
 
Oproep: gaat uw pensioenfonds korten?
De Pensioenfederatie publiceert op 19 februari een lijst met de pensioenfondsen die een korting (verlaging) moeten toepassen. Voor deelnemers en gepensioneerden is het belangrijk dat zij niet in verwarring worden gebracht over hun persoonlijke situatie. Het is daarom van belang dat de lijst die de Pensioenfederatie publiceert compleet is. Gaat uw pensioenfonds korten? Meld het dan bij de Pensioenfederatie!

www.pensioenfederatie.nl
AFM legt boete op aan Goudse
Goudse Levensverzekeringen N.V. heeft een bestuurlijke boete gekregen. Zij verstuurde beëindigingsbrieven waarin belangrijke (wettelijk verplichte) informatie over toeslagverlening en waardeoverdracht ontbrak. Hierdoor kregen de betreffende uittredende deelnemers niet alle nodige informatie over hun financiële situatie.

Lees hier het volledige persbericht
 
Onderzoek naar kortingsinformatie
De AFM doet onderzoek naar de kwaliteit van de informatie die pensioenfondsen geven over kortingen. In november 2012 hebben wij pensioenfondsbesturen een brief gestuurd; daarin leggen wij uit wat wij verwachten van hun communicatie. In maart 2013 onderzoeken wij de tijdigheid, volledigheid en begrijpelijkheid van de kortingsbrieven. De betreffende pensioenfondsen krijgen in februari bericht van ons met meer uitleg over het onderzoek.

Brief aan pensioenfondsbesturen (PDF)

AFM-toezicht in 2013
De plannen en begroting voor 2013 zijn gepubliceerd. Dit jaar staan onder andere de toezichtsthema’s ‘Productaanbieders stellen het belang van de klant centraal’ en ‘Pensioenen worden transparant en passend’ op de agenda.

Binnen deze thema’s voeren we verschillende onderzoeken uit naar de juistheid van informatie. Zo besteden we aandacht aan:
  • kortingsinformatie;
  • de aansluiting op het pensioenregister;
  • kostenefficiënte, nuttige, veilige en begrijpelijke pensioenproducten;
  • de juistheid van gecommuniceerde aanspraken;
  • informatie rondom de transitie naar een nieuw pensioencontract;
  • aan deelnemers verstrekte informatie over risico’s.
De AFM werkt nauw samen met DNB. De agenda van DNB is ook onlangs gepubliceerd.

Plannen en begroting AFM 2013
Agenda 2013 DNB

Eerlijker over pensioen
Tijdens het jaarlijkse seminar Eye on Pensions gaf AFM-bestuurder Harman Korte een lezing met de titel ‘Eerlijker over pensioen’. Hij heeft daarmee vele reacties losgemaakt; zowel positieve als negatieve. De kern van zijn betoog is dat er eerlijker en opener over pensioen gecommuniceerd moet worden. Als dat te moeilijk blijkt te zijn, dan zouden we moeten nadenken over het wijzigen van de systematiek. Eén van de voorbeelden die Korte aanhaalt om te illustreren dat nu niet open wordt gecommuniceerd, is de werking van de doorsneepremie. Het merendeel van de reacties op de speech richt zich op dit onderdeel van het betoog. Anderen zijn blij met het feit dat de systematiek ter discussie wordt gesteld.

De AFM is gedragstoezichthouder (ook) op pensioenuitvoerders. Wij zien het als onze missie om (ex-) deelnemers en gepensioneerden overzicht van en inzicht in hun pensioen te geven, zodat zij zonodig actie kunnen ondernemen. Daar is open en eerlijke communicatie voor nodig. Daarom zullen wij daarvoor blijven pleiten; als het even kan in samenspraak met de sector.

Speech Harman Korte bij seminar Eye on Pensions
Antwoorden op Kamervragen over dit onderwerp
Consumentenmonitor 2012
De onzekerheid over pensioen neemt toe, blijkt uit de consumentenmonitor van de AFM van eind 2012. Een ruime meerderheid van de niet-gepensioneerden (62%) schat in dat de indicatie van de pensioenuitvoerder te hoog is en er naar verwachting minder overblijft bij pensionering. Een op de zeven (16%) verwacht bij pensionering te krijgen wat er op mijnpensioenoverzicht.nl staat. Dit lijkt erop te wijzen dat deelnemers meer overzicht van hun pensioen krijgen.

Ook het inzicht in pensioen lijkt toe te nemen; iets minder dan de helft (47%) van de pensioendeelnemers verwacht dat het totale bruto inkomen bij pensionering niet voldoende zal zijn. Overigens denkt nog steeds 44% van de niet-gepensioneerden minimaal 70% van het laatstverdiende salaris te kunnen verwachten.

Publicaties en presentaties
Op 29 november 2012 sprak Harman Korte op het jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Hij gaf uitleg over ons motto ‘Overzicht, inzicht, actie’ en over de belangrijke verschillen tussen homo economicus en Max.

Speech Harman Korte bij jubileumcongres NVVK (PDF)

Opmerkingen of vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-7973730.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm

 
Archief nieuwsberichten

Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM

Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden | Profiel wijzigen | Doorsturen