Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief Pensioen: AFM-onderzoek naar informatie over korting (verlaging)
04-06-2013
Beste relatie,
In deze speciale nieuwsbrief vindt u de resultaten van het AFM-onderzoek naar de kwaliteit van informatie over de korting (verlaging) die een aantal pensioenfondsen heeft doorgevoerd.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Algemene conclusie: goed werk!
  Inzicht in de verlaging
 
Gelaagdheid van informatie
 
Wat deelnemers zelf kunnen doen
 
Ongedaan maken verlaging
 
Evenwichtige belangenafweging
 
Oorzaken financiële situatie
 
Informatie naast de verlagingsbrief
 
Tips voor een nog betere brief

Algemene conclusie: goed werk!
Per 1 april 2013 moesten 66 pensioenfondsen een pensioenverlaging doorvoeren. Zij moesten hun deelnemers een maand voor de verlaging schriftelijk informeren. De AFM heeft die brieven onderzocht.

De brieven zijn op tijd verstuurd en bijna allemaal begrijpelijk. De meeste pensioenfondsen informeren hun deelnemers daarnaast op andere manieren, bijvoorbeeld via de website, over de verlaging.

De meeste pensioenfondsen zijn van plan op het UPO 2013 zowel de pensioenaanspraken voor als na de verlaging te vermelden; een goede zaak!

Wilt u meer weten over ons onderzoek?


 
Hier vindt u het onderzoeksrapport
Inzicht in de verlaging
De AFM heeft eerder aanbevolen (brief november 2012) inzicht te geven in de hoogte van de verlaging door niet alleen het verlagingspercentage, maar ook concrete bedragen te vermelden. Veel pensioenfondsen hebben dit opgepakt en hebben op verschillende manieren inzicht gegeven in de hoogte van de verlaging.

Hoe doe je dat?
Sommige pensioenfondsen verwijzen voor concrete bedragen naar het nog te versturen UPO en/of het pensioenregister. Ook geven enkele pensioenfondsen een rekenvoorbeeld van de verlaging en wordt soms verwezen naar een pensioenkortingsberekenaar, zoals die van het NIBUD.

Sommige pensioenfondsen geven zeer concreet, in het begin van de brief, aan wat de verlaging voor de deelnemer persoonlijk betekent:

(Klik op de afbeelding voor een grotere versie)


Gelaagdheid van informatie
Meerdere pensioenfondsen maken van de mogelijkheid gebruik om informatie gelaagd aan te bieden: alleen de kerninformatie wordt in de brief gegeven. Voor de geïnteresseerden is extra (achtergrond)informatie beschikbaar in een bijlage of op de website. Op deze manier is het mogelijk om extra informatie te geven zonder dat dit een lange brief tot gevolg heeft en dit ten koste gaat van de begrijpelijkheid.

Hoe doe je dat?
Veel pensioenfondsen beantwoorden veelgestelde vragen op de website, en verwijzen daar expliciet naar in de verlagingsbrief.

Een aantal pensioenfondsen stuurt bij de (relatief korte) verlagingsbrief een duidelijke bijlage met veelgestelde vragen voor de geïnteresseerden:

(Klik op de afbeelding voor een grotere versie)
Wat deelnemers zelf kunnen doen
Sommige pensioenfondsen geven expliciet aan wat een deelnemer zelf kan doen met de informatie die hij krijgt. Ook al zijn de mogelijkheden beperkt, het kan een deelnemer helpen om in te zien wat hij wél zelf kan doen.

Hoe doe je dat?
Een aantal pensioenfondsen verwijst naar mijnpensioenoverzicht.nl voor een compleet overzicht. Ook het Nibud en de Pensioenschijf van 5 worden genoemd.

Dit pensioenfonds maakt in de bijlage duidelijk wat deelnemers wel en niet zelf kunnen doen:


Ongedaan maken verlaging
Slechts een enkel pensioenfonds geeft aandacht aan het ongedaan maken van de verlaging(en).

Hoe doe je dat?
Dit pensioenfonds is in de bijlage duidelijk over het ongedaan maken van de verlaging:


Evenwichtige belangenafweging
De meeste pensioenfondsen besteden, hoewel meestal slechts kort, aandacht aan de belangenafweging. Sommige pensioenfondsen leggen uitgebreid uit hoe iedere belanghebbende bijdraagt aan het herstel van het pensioenfonds.

Hoe doe je dat?
Veel pensioenfondsen noemen de kortingsmaatregelen en lichten daarna toe wat die betekenen. Het uitleggen van de samenhang tussen die maatregelen raakt meestal de evenwichtige belangenafweging: verschillende maatregelen treffen verschillende belanghebbenden, waardoor iedereen bijdraagt aan het herstel.

Dit pensioenfonds maakt in de verlagingsbrief voor iedere groep duidelijk hoe die zijn steentje bijdraagt:

(Klik op de afbeelding voor een grotere versie)


Oorzaken financiële situatie
De meeste pensioenfondsen benoemen de algemene oorzaken van hun slechte financiële situatie: de financiële crisis, de lage rente en de toegenomen levensverwachting. Sommige pensioenfondsen voegen hier fondsspecifieke oorzaken aan toe.

Hoe doe je dat?
Sommige pensioenfondsen vermelden expliciet dat beleggingsresultaten in het verleden zijn tegengevallen of dat een eerder gegeven premiekorting voor een slechtere financiële positie heeft gezorgd dan bij vergelijkbare fondsen. Ook wordt in een enkel geval uitleg gegeven over de invloed van het gekozen beleggingsbeleid op de dekkingsgraad.

Een aantal pensioenfondsen beantwoordt, in een bijlage of op de website, expliciet vragen over de oorzaak van de financiële situatie:
 
  • Andere pensioenfondsen hoeven hun pensioenen niet te verlagen. Waarom ons fonds wel?
  • Waarom ga ik minder pensioen opbouwen? Wat heeft kostendekkende premie daarmee te maken?
  • Is er ook pensioengeld teruggevloeid naar de werkgever?
  • Waarom zorgt de lage rente voor zoveel problemen?
  • Waarom heeft het bestuur zich niet meer ingedekt tegen rentedaling?
  • Wat vindt de deelnemersraad van de maatregelen?
Informatie naast de verlagingsbrief
De pensioenfondsen geven aan UPO’s voor 1 oktober 2013 aan hun actieve deelnemers te versturen. De meeste pensioenfondsen geven aan UPO’s te versturen waarin pensioenaanspraken zowel voor als na korting worden weergegeven; zij geven hiermee gehoor aan een eerdere oproep van de AFM. Het pensioenregister wordt in de meeste gevallen in 2013 aangepast.

De meeste pensioenfondsen informeren hun deelnemers (ook) via hun website, een inloopspreekuur of extra nieuwsbrieven over de verlaging en de gevolgen daarvan.
Tips voor een nog betere brief
In de meeste gevallen is de evenwichtige belangenafweging behoorlijk beknopt. Een bijdrage van de werkgever wordt vaak niet genoemd. Het is voor deelnemers prettig om te weten dat iedere belanghebbende op zijn eigen manier bijdraagt aan het herstel van het pensioenfonds.

Er wordt heel weinig ingegaan op het ongedaan maken van de verlaging. Deelnemers kunnen zich afvragen of de verlaging (ooit) weer ongedaan kan worden gemaakt. Weet uw pensioenfonds dit (nog) niet, geef dat dan aan.

De onderwerpen van de brieven zijn vaak te algemeen (“uw pensioen”). Voor deelnemers is het prettig om direct te kunnen zien waar een brief over gaat. Een duidelijk onderwerp (“uw pensioen wordt verlaagd”) helpt daarbij.

De meeste pensioenfondsen benoemen de algemene oorzaken van de slechte financiële situatie: de financiële crisis, de lage rente en de toegenomen levensverwachting. Deelnemers kunnen zich dan echter afvragen waarom hun pensioenfonds de pensioenen wel moet verlagen, terwijl de meeste andere pensioenfondsen dat niet hoeven. Een complete uitleg zou daarom ook fondsspecifieke oorzaken, bijvoorbeeld in het verleden gegeven premiekortingen, moeten benoemen.
Opmerkingen of vragen
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-7973730.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk al onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen