Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief voor beleggingsondernemingen
10-06-2013
Beste relatie,
In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op beleggingsondernemingen.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Tarieven doorlopend toezicht bekend
  Hoeveel moet ik dit jaar betalen?
  Naheffing
 
Wat zijn de specifieke veranderingen
Tarieven doorlopend toezicht zijn bekend
Zojuist zijn de tarieven voor de heffingen doorlopend toezicht 2013 gepubliceerd. Begin juli ontvangt u hiervoor de factuur. Voor zowel de beleggingsonderneming die handelt niet voor eigen rekening als de beleggingsonderneming die handelt voor eigen rekening, zijn de tarieven in vergelijking met 2012 gestegen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Met dit bericht willen we deze vragen zoveel mogelijk beantwoorden. Wordt uw specifieke vraag niet beantwoord? Kijk dan op de website afm.nl/heffingen voor:  

  Veelgestelde vragen en antwoorden
  Brochure heffingen doorlopend toezicht 2013

  Naar boven
Hoeveel moet ik dit jaar betalen?
Om u alvast een indicatie te geven van het bedrag op de factuur, wordt hieronder toegelicht hoe de heffing is opgebouwd. In de brochure zijn alle tarieven per toezichtcategorie opgenomen. Uw heffing voor het doorlopend toezicht 2013 bestaat uit de volgende onderdelen:
 
Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening

  • een vast tarief per vergunningtype (A t/m F)
  • een variabel staffeltarief voor het ‘aantal effectenrekeningen’; en
  • een eenmalige naheffing van 23,6 procent over het factuurbedrag doorlopend toezicht 2012.
Beleggingsondernemingen voor eigen rekening
  • het basistarief van 500 euro;
  • een variabel tarief per ‘aantal handelaren’; en
  • een eenmalige naheffing van 52,1 procent over het factuurbedrag doorlopend toezicht 2012.

  Naar boven

Naheffing
Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening
Meer dan verwacht bij het opstellen van de begroting heeft de AFM zich vanuit verscheidene invalshoeken gericht op (het verbeteren van) de kwaliteit en efficiëntie van de beleggingsdienstverlening. De naheffing van 23,6 procent is dan ook veroorzaakt door de verhoogde toezichtinspanning in 2012 op deze toezichtcategorie ten opzichte van de begroting.
 
Beleggingsondernemingen voor eigen rekening
In 2012 heeft de AFM meer tijd besteed aan deze toezichtcategorie dan begroot. De naheffing is daarom 52,1 procent. Dit onder meer als gevolg van aanvullende (Europese) richtlijnen zoals de ESMA guidelines. Doordat de omvang van deze toezichtcategorie relatief klein is, heeft een intensivering van het toezicht of veranderende regelgeving een relatief grotere impact op de heffing dan bij toezichtcategorieën met een grotere omvang. Mede om deze reden wordt in de nieuwe bekostigingssystematiek een exploitatiesaldo niet meer verrekend per toezichtcategorie maar over alle ondernemingen die een heffing opgelegd krijgen.
 
Het geschetste tekort van 23,6 respectievelijk 52,1 procent wordt nu, in 2013, via een aparte naheffing in rekening gebracht, bij die ondernemingen aan wie ook in 2012 een heffing voor doorlopend toezicht is opgelegd. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het te verrekenen bedrag uit 2012 niet in de tarieven 2013 verwerkt. Dit vanwege de nieuwe bekostigingssystematiek. Het bedrag wordt apart zichtbaar gemaakt op de factuur voor het doorlopend toezicht 2013.

  Naar boven

Wat zijn de specifieke veranderingen ten opzichte van 2012?
Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening
Vanaf 2013 zijn de variabele staffels teruggebracht van 5 staffels naar 4 staffels. Ook zijn bandbreedtes ten opzichte van vorig jaar naar beneden gebracht.

De reden is dat vanaf 2013 de banken die ook beleggingsdiensten verlenen* niet meer tot deze toezichtcategorie behoren. De heffing voor het verlenen van beleggingsdiensten door banken is samengevoegd met de heffing voor de toezichtcategorie banken en clearinginstellingen. Hierdoor is verdeling van de omvang van het aantal effectenrekeningen aanzienlijk gewijzigd. De hoogste staffel begint nu bij ‘> 10.000 effectenrekeningen’ (in 2012: ‘> 400.000 effectenrekeningen’). Dit komt voor dit jaar neer op de volgende onderverdeling::
 

Variabele tarieven per aantal effectenrekeningen (erks) EUR

0 tot en met 100 erks

4,00

>100 tot en met 1.000 erks

3,20

>1.000 tot en met 10.000 erks

1,60

>10.000 erks

0,80

Beleggingsondernemingen voor eigen rekening
Vanaf 2013 geldt het variabele tarief ‘vanaf 0 handelaren’ in plaats van vanaf ‘1 handelaar’. In het basistarief is dus niet langer een eerste handelaar inbegrepen. Het basisbedrag is vastgesteld op 500 euro (in 2012: 1.100 euro).

* Tot en met vorig jaar maakte deze groep ondernemingen deel uit van de toezichtcategorie beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening.

  Naar boven

Reacties op de nieuwsbrief
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?

Bent u tevreden over deze nieuwsbrief? Mist u onderwerpen of zou u het graag anders zien? Laat het ons weten via website@afm.nl.


Contact met de AFM
De algemene contactgegevens van de AFM vindt u in het contactformulier.

  Naar boven

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichtenvan de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen