Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief Pensioen december 2013 
20-12-2013
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  AFM gaat informatie rond pensionering onderzoeken
  Wetsvoorstel Pensioencommunicatie
  Pensioenverlaging in 2014?
 
UPO-modellen 2014 gepubliceerd
 
Goed voorbeeld: keuzehulp bij waardeoverdracht
 
Ideeën AFM-seminar pensioencommunicatie
  Publicaties en presentaties 

AFM gaat informatie rond pensionering onderzoeken
Deelnemers zouden op tijd begrijpelijke, correcte en volledige informatie moeten krijgen over hun pensioenuitkering, zodat zij keuzes kunnen maken over bijvoorbeeld uitstel of uitruil van hun pensioen. Na klachten van consumenten hierover deed de AFM pilotonderzoek naar de informatie rond pensionering aan de hand van de criteria duidelijkheid, begrijpelijkheid, tijdigheid, juistheid en volledigheid. Uit het onderzoek bij vijf pensioenfondsen blijkt dat informatie veel beter en vollediger kan. De bedragen zijn niet altijd juist en ook qua tijdigheid valt er nog veel te verbeteren. De resultaten zijn dan ook aanleiding voor de AFM om in 2014 een vervolgonderzoek te starten bij meer pensioenuitvoerders.
Wetsvoorstel Pensioencommunicatie
Op 29 november 2013 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het wetsvoorstel Pensioencommunicatie via internetconsultatie gepubliceerd.  Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat pensioencommunicatie voortaan beter aansluit op de wensen van deelnemers. Het voorstel bevat onder andere wijzigingen met betrekking tot digitale informatieverstrekking, de uitbreiding van het pensioenregister, de startbrief, het UPO en communicatie over koopkracht en risico’s.

Iedereen kan tot 17 januari 2014 reageren op het wetsvoorstel. Ook de AFM zal op dit voorstel reageren.

  
 
www.internetconsultatie.nl/pensioencommunicatie
Pensioenverlaging in 2014?
Aan de hand van de dekkingsgraad op 31 december 2013 bepalen pensioenfondsen of zij in 2014 de pensioenen moeten verlagen. Een aantal pensioenfondsen moet misschien (nog) een verlaging doorvoeren. Die fondsen krijgen binnenkort een brief van ons. Daarin geven we aan wat we van hen verwachten. In 2013 heeft de AFM namelijk onderzoek gedaan naar de manier waarop pensioenfondsen over verlagingen hebben gecommuniceerd. Dat ging goed, maar er was ook ruimte voor verbetering.

Lees in onze Nieuwsbrief met tips en goede voorbeelden waar pensioenfondsen op moeten letten in hun brief over de verlaging van de pensioenen. Zo kunt u ervoor zorgen dat u (ook) in 2014 uw (gewezen) deelnemers en gepensioneerden goed informeert over de verlaging van hun pensioen.

  
 
Nieuwsbrief over AFM-onderzoek kortingsinformatie
UPO-modellen 2014 gepubliceerd
De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de nieuwe UPO-modellen voor 2014 gepubliceerd. Er is ten opzichte van de modellen voor 2013 voor actieve deelnemers weinig gewijzigd. Afhankelijk van de gehanteerde peildatum en van aanpassingen in de regeling, moeten pensioenuitvoerders wel een waarschuwingstekst opnemen of aangeven wat er is veranderd ten opzichte van eerdere UPO’s.
  
 
www.uniformpensioenoverzicht.nl
Goed voorbeeld: keuzehulp bij waardeoverdracht
Veel mensen realiseren zich niet wat het belang is van waardeoverdracht van hun pensioen en hebben moeite met het maken van een keuze. Pensioenverzekeraar ASR probeert consumenten hierbij te helpen, door aan alle nieuwe deelnemers die waardeoverdracht aanvragen de ‘Keuzehulp Waardeoverdracht’ toe te sturen. Hieronder ziet u een passage uit deze keuzehulp. Klik op de afbeelding om meer passages te kunnen zien.
Waarom vindt de AFM dit een goed voorbeeld?
1. ASR wijst deelnemers uitdrukkelijk op een keuze die zij moeten maken.
2. Deelnemers krijgen relevante informatie op een relevant tijdstip.
3. Pensioenuitvoerders aarzelen vaak om deelnemers inhoudelijk te helpen, omdat ze de Wet op het financieel toezicht niet willen overtreden. Toch helpt ASR binnen haar mogelijkheden deelnemers met het beantwoorden van de vraag wat zij kunnen doen. Wilt u meer weten over de ruimte die u heeft? Lees dan het hoofdstuk 'Inzicht vs. advies' in onze Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders.

U kunt uw eigen communicatie-initiatieven ook aanmelden voor deze rubriek: stuur een bericht aan pensioen@afm.nl met als onderwerp ‘Goed voorbeeld’, en mogelijk ziet u uw eigen initiatief terug in een volgende nieuwsbrief voor pensioenuitvoerders.

Ideeën AFM-seminar pensioencommunicatie
De AFM is van plan om in 2014 een seminar over pensioencommunicatie te organiseren. Heeft u suggesties voor de onderwerpen die daar aan de orde kunnen komen? Of heeft u vernieuwende inzichten in de manier waarop we die aan de orde kunnen stellen? Laat het ons weten; u kunt uw suggesties mailen naar pensioen@afm.nl met als onderwerp ‘Seminar pensioencommunicatie’.
 
Publicaties en presentaties
Ook in 2013 heeft de AFM via een wetgevingsbrief aan het ministerie van SZW laten weten welke knelpunten zij ziet in de huidige regelgeving. Wij vragen vooral aandacht voor brede open normen, actuele pensioeninformatie en zorgvuldige communicatie over wijzigingen in pensioenregelingen.
   Wetgevingsbrief AFM over knelpunten
 

Het Financieele Dagblad besteedde aandacht aan AFM-onderzoek naar risico’s van beschikbare premieregelingen: informatie daarover kan beter.
  
 
FD: Wees bewust van risico's
Opmerkingen of vragen
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-7973730.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen