Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief Pensioen 23 juli 2014
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  AFM kijkt naar verlagingsinformatie
  ‘ZZP-pensioenfonds’ geen officieel pensioenfonds
 
Vermogensbeheerkosten in jaarverslag
  Wetsvoorstel pensioencommunicatie naar Raad van State
  Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (FTK) naar Tweede Kamer
 
Tarieven toezicht 2014
  Pensioen3daagse: doet u ook weer mee?
  Reacties op AFM-agenda 2015
  Publicaties en presentaties

AFM kijkt naar verlagingsinformatie
In 2013 hebben we voor het eerst onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de verlagingsbrieven en naar hoe onze eerdere aanbevelingen zijn opgevolgd. Dit jaar hebben we bij negen pensioenfondsen opnieuw gekeken naar verlagingsbrieven; de uitkomsten zijn in lijn met die van vorig jaar.

  Onderzoek 2013
 
De verlagingsbrieven zijn op tijd verstuurd. De meeste brieven zijn redelijk volledig, maar bevatten nog niet altijd concrete bedragen ná de verlaging; dat raden wij wel aan. Wat ook vaak nog ontbreekt in de brieven zijn pensioenfondsspecifieke oorzaken van de verlaging, of de verlaging ongedaan kan worden gemaakt, en of er kans is op nog een verlaging. Hoewel de brieven grotendeels begrijpelijk zijn, vinden we nog regelmatig jargon (zonder toelichting) in de brieven. Wel zijn we blij dat een aantal fondsen de brief van tevoren heeft afgestemd met deelnemers. Ook is positief dat een aantal fondsen op hun UPO zowel bedragen voor als na de verlaging vermeldt, en dat het UPO na de verlagingsbrief is verstuurd.

We hebben ook naar de voorgestelde norm evenwichtigheid gekeken, zoals die is opgenomen in het voorontwerp van het wetsvoorstel Pensioencommunicatie. Risico´s zoals het mogelijk langdurig uitblijven van indexatie horen wat ons betreft in een evenwichtige brief, maar zagen wij helaas nog niet vaak terug.

  Wetsvoorstel pensioencommunicatie
  Lees hier alle bevindingen
‘ZZP-pensioenfonds’ geen officieel pensioenfonds
ZZP’ers kunnen niet altijd deelnemen aan een verplichte pensioenregeling. Zij kunnen wel pensioen opbouwen door zelf geld opzij te zetten. En soms kan een ZZP’er, als ex-werknemer, nog een tijd pensioen blijven opbouwen in de pensioenregeling van de voormalige werkgever. En voor bepaalde groepen ZZP’ers geldt een verplichte pensioenregeling. Er bestaat echter geen ‘ZZP-pensioenfonds’.

In de media wordt wél gesproken over een ‘ZZP-pensioenfonds’. Dat gaat over een initiatief van APG-dochters Loyalis en Inadmin. Dit is volgens de pensioenregels echter geen officieel pensioenfonds, maar een individuele regeling voor de ZZP-organisaties Zelfstandigen Bouw, PZO-ZZP, stichting ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen. Hoe de regeling er precies uitziet zal ook afhangen van de aanpassing van de wetgeving.

De AFM vindt het positief dat ZZP’ers de mogelijkheid wordt geboden om pensioen op te bouwen. Maar we vinden het wel belangrijk dat de term pensioenfonds alleen wordt gebruikt als het daadwerkelijk gaat om een officieel pensioenfonds, zodat er geen verkeerde verwachtingen ontstaan over de partij of het pensioen.

Vermogensbeheerkosten in jaarverslag
AFM-onderzoek toont aan dat pensioenfondsen vrijwel alle vermogensbeheerkosten vermelden in hun jaarverslagen. Maar de jaarverslagen geven nog vrijwel geen inzicht in het waarom van het kostenniveau; wat veroorzaakt de kosten? Lezers van jaarverslagen kunnen zich daardoor geen beeld vormen van de verhoudingen tussen de kosten, het rendement en het risico.

Het onderwerp vermogensbeheerkosten blijft belangrijk voor zowel AFM als DNB. Wij zullen in het najaar samen vervolgonderzoek doen op basis van de nieuwe DNB-jaarstaten. Dat onderzoek zal zich richten op het niveau van de kosten, ook in relatie tot het rendement.

  
 
Meer informatie
Wetsvoorstel pensioencommunicatie naar Raad van State
De ministerraad heeft er op 27 juni mee ingestemd het wetsvoorstel pensioencommunicatie voor advies aan de Raad van State te sturen. Pensioeninformatie sluit door het nieuwe wetsvoorstel beter aan op het doel: de consument in staat stellen een goede financiële planning voor zijn oude dag te maken. Het wetsvoorstel geeft aan dat pensioeninformatie drie belangrijke vragen moet beantwoorden: hoeveel krijg ik, is dat genoeg en wat moet ik doen als het niet genoeg is?
  
 
AFM positief over wetsvoorstel pensioencommunicatie
Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (FTK) naar Tweede Kamer
Op 25 juni heeft Staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (FTK) naar de Tweede Kamer gestuurd. We vinden het goed dat er één kader komt waarbinnen pensioenfondsen realistische ambities kunnen bepalen.
  
 
Lees hier het Wetsvoorstel aanpassing FTK
Tarieven toezicht 2014
De tarieven voor het toezicht in 2014 zijn vastgesteld. Voor pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen (ppi’s) zijn de tarieven in vergelijking met 2013 gedaald. De belangrijkste reden is een met de markt te verrekenen overschot van de AFM uit 2013 van € 4 miljoen, voornamelijk als gevolg van lagere personeelslasten. Toch is de heffing die in rekening wordt gebracht voor de meeste pensioenfondsen en ppi’s hoger dan in 2013. Dit komt omdat u in 2013 nog een bedrag terug kreeg uit 2012. De lagere tarieven in 2014 compenseren in de meeste gevallen de teruggave die u in 2013 uit 2012 kreeg niet.

  Tarieven pensioenuitvoerders 2014

De regering schaft vanaf 2015 de overheidsbijdrage voor de kosten van het AFM-toezicht af. Deze overheidsbijdrage is in 2014 €20,2 miljoen. Hierdoor zal de heffing per 2015 aanzienlijk stijgen. De omvang van die stijging is nu nog niet exact aan te geven. De heffing voor 2015 voor pensioenfondsen en ppi’s zal waarschijnlijk ongeveer 30% hoger liggen dan in 2014.

  
 
Veelgestelde vragen over de heffing 2014
  Brochure heffing 2014
Pensoen3daagse: doet u ook weer mee?
Op 28, 29 en 30 oktober 2014 organiseert Wijzer in geldzaken weer De Pensioen3daagse. Vorig jaar deden ruim 250 partijen mee, waaronder veel pensioenfondsen. U kunt zich nu ook aanmelden!

  Meld u nu aan voor de Pensioen3daagse

Ook de AFM doet mee; we organiseren een helpdesk waar consumenten terecht kunnen met vragen over hun pensioen. Net als voorgaande jaren doen we dat samen met DNB. Ook andere partijen zijn van harte welkom om hun expertise in te zetten bij deze helpdesk. Interesse? Stuur een e-mail aan Wilte Zijlstra (wilte.zijlstra@afm.nl) of Leidy Sloot (leidy.sloot-meinders@afm.nl).
  
Reacties op AFM-agenda 2015
Op de oproep om input te leveren op de AFM-agenda 2015 zijn ruim 40 reacties binnengekomen. We zien de opmerkingen als waardevolle input voor het opstellen van de plannen voor 2015. In de reacties worden bijvoorbeeld genoemd het verhogen van het pensioenbewustzijn, realistisch inzicht in te verwachten pensioen en begrijpelijke pensioeninformatie.
  
 
Lees het volledige nieuwsbericht
Publicaties en presentaties
Netspar heeft het artikel ‘Een toekomstperspectief voor premieovereenkomsten’ gepubliceerd. AFM-toezichthouder Bert-Jan Bosboom is een van de auteurs die beschrijven hoe premieovereenkomsten er in de toekomst uit kunnen zien. De AFM vindt het belangrijk dat verzekeraars toekomstbestendige pensioenregelingen ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van zowel werkgevers als werknemers en die passen in een duurzaam pensioenstelsel.

  Lees het volledige artikel

Op 19 juni sprak AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren bij IPNederland. Hij legt uit dat de AFM staat voor een eerlijk en transparant financieel stelsel, waar ons pensioenstelsel een belangrijk onderdeel van is.
  
 
Lees hier de volledige speech
Opmerkingen of vragen
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-797 3730.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen