Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief Pensioen 24-10-2014
Beste relatie,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Wetsvoorstel pensioencommunicatie naar Tweede Kamer
  Pensioenseminar: de deelnemer in beeld
  Wijzigingen en pensioencommunicatie
  Onderzoek verwachtingskloof
  Nieuwe UPO-modellen gepubliceerd
  Pensioen3daagse 2014: de Pensioen3daagse helpdesk

  Nationale Pensioendialoog van start
  Publicaties en presentaties

 
Wetsvoorstel pensioencommunicatie naar Tweede Kamer
Op 2 september 2014 is het wetsvoorstel pensioencommunicatie ingediend bij de Tweede Kamer. De AFM is positief over dit wetsvoorstel, omdat pensioeninformatie beter zal aansluiten op het doel: de deelnemer in staat stellen om een goede financiële planning voor zijn oude dag te maken. In januari gaven we al een uitgebreide reactie op de consultatieversie van het wetsvoorstel.

Alle informatie die pensioenuitvoerders geven moet aansluiten op de behoeften van deelnemers en correct, duidelijk en evenwichtig zijn. Daarnaast bevat het voorstel bepalingen die gericht zijn op het beter inzichtelijk maken van persoonlijke risico’s  en op het makkelijker vergelijken van pensioenregelingen.

  
 
Lees het hele nieuwsbericht
Pensioenseminar: de deelnemer in beeld
DNB organiseert jaarlijks het pensioenseminar, in samenwerking met de AFM. Het thema dit jaar: de deelnemer in beeld. Bijzondere gast was Koningin Máxima. Er waren speeches van Klaas Knot, Joanne Kellermann, Jetta Klijnsma en Merel van Vroonhoven. Na het ochtendgedeelte met interactieve workshops voor nieuwe pensioenfondsbestuurders, waren ’s middags bijna 700 bestuurders aanwezig. De AFM gaf de workshop ‘Wat betekenen de nieuwe eisen aan pensioencommunicatie voor u als bestuurder?’.
  
 
Impressie inclusief alle speeches en presentaties
Wijzigingen en pensioencommunicatie
Pensioenuitvoerders zien veel wetswijzigingen op zich af komen, nog niet allemaal even duidelijk of definitief. Het verwerken van alle wijzigingen zal tijd kosten; dat kan tijdige en juiste pensioencommunicatie in gevaar brengen. De AFM ziet dat het voor pensioenuitvoerders een uitdaging is om goed te blijven communiceren, maar wijst er ook op dat het belangrijk is dat zij het belang van de deelnemer centraal blijven stellen op de verschillende communicatiemomenten.

Tips daarbij zijn om altijd aan te geven wat deelnemers zelf kunnen doen en waar ze terecht kunnen met vragen. Om deelnemers zoveel mogelijk te helpen vinden wij het bijzonder belangrijk dat pensioenuitvoerders zich inspannen om mijnpensioenoverzicht.nl actueel te houden. Daarmee kunnen deelnemers aan de hand van een volledig, juist en actueel overzicht altijd inzicht krijgen in hun persoonlijke situatie.

Als pensioenuitvoerders tegen problemen aanlopen met het tijdig of juist communiceren, dan roepen we ze op om dat vooraf bij ons te melden. Dat kan via pensioen@afm.nl.

Onderzoek verwachtingskloof
Door de financiële crisis van afgelopen jaren is het vertrouwen in het collectieve pensioenstelsel behoorlijk afgenomen. Bovendien worden pensioenen soberder en verschuiven risico’s naar deelnemers. Tegelijkertijd groeit de kloof tussen de gerealiseerde pensioenresultaten en de verwachtingen van deelnemers over hun (toekomstig) pensioeninkomen.

De AFM is daarom begonnen met te onderzoeken hoe pensioenfondsen de afgelopen jaren hebben gecommuniceerd over het te verwachten pensioeninkomen en naar de haalbaarheid van verwachtingen die deelnemers hebben. De deelnemende fondsen hebben inmiddels een brief ontvangen. Als de resultaten aanleiding geven tot vervolgonderzoek, zal dat in 2015 plaatsvinden.
  
Nieuwe UPO-modellen gepubliceerd
De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben in augustus de UPO-modellen voor 2015 gepubliceerd. De modellen, toelichtingen en handleidingen zijn ongewijzigd. Er zijn veel gestelde vragen en antwoorden gepubliceerd, onder andere over hoe om te gaan met (toekomstige) wijzigingen in de pensioenregeling.
  
 
Bekijk de nieuwe modellen en toelichtingen
Pensioen3daagse 2014: de Pensioen3daagse helpdesk
Om het pensioenbewustzijn in Nederland te vergroten en deelnemers aan te sporen om waar nodig actie te ondernemen, organiseert platform Wijzer in geldzaken dit jaar de vierde editie van de Pensioen3daagse. De AFM, de Nederlandsche Bank (DNB), de Sociale Verzekeringsbank (Pensioenregister), Adfiz, Achmea, APG, ASR, Vereniging FFP (Federatie Financieel Planners) en het Verbond van Verzekeraars openen dit jaar gezamenlijk de Pensioen3daagse Helpdesk.

De Pensioen3daagse Helpdesk is op 28, 29 en 30 oktober tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-5400 540 of via het e-mailadres vraag@pensioen3daagse.nl.
Nationale Pensioendialoog van start
Op 29 augustus 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma de website www.denationalepensioendialoog.nl gelanceerd. Via deze website kunnen meningen en visies worden gedeeld, zodat iedereen de kans krijgt over ons pensioenstelsel na te denken en erover te discussiëren.

Belangrijke randvoorwaarden voor een nieuw pensioenstelsel zijn volgens de AFM transparantie, eerlijkheid&uitlegbaarheid, kostenefficiëntie en de mogelijkheid om eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. De AFM sluit zich van harte aan bij de oproep van staatssecretaris Jetta Klijnsma om mee te discussiëren. Meedoen kan per e-mail tot 1 december 2014 via info@denationalepensioendialoog.nl.

Publicaties en presentaties
AFM-bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven sprak 11 september 2014 op het DNB-pensioenseminar over het belang van goed inzicht in pensioen voor deelnemers. Alle deelnemers moeten duidelijke en eerlijke verwachtingen hebben over hun pensioen. Een van de belangrijkste taken voor pensioenfondsen en toezichthouder is het geven van dit inzicht.

  Lees hier de volledige speech

Op het DNB-pensioenseminar op 11 september 2014 organiseerde de AFM de drukbezochte workshop ‘Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor uw rol als bestuurder?’.

  Bekijk hier de presentatie
  
Opmerkingen of vragen
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders via pensioen@afm.nl.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen