Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief Pensioen
16-12-2014
Beste relatie,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Communicatie over wijzigingen: inzicht en evenwicht
  AFM-rapport: pensionering verdient meer aandacht
  Impressie Pensioen3daagse
  Publicaties en presentaties
 
Communicatie over wijzigingen: inzicht en evenwicht

De AFM heeft in 2014 bij vijf pensioenfondsen de communicatie over de wijzigingen van pensioenregelingen onderzocht om te zien wat in de praktijk al goed gaat en wat nog beter kan. Naar verwachting zullen veel pensioenuitvoerders hun pensioenregeling nog wijzigen: wegens het nieuwe Witteveenkader of om andere redenen.

Deelnemers moeten ook dan realistische verwachtingen van de hoogte van hun pensioen kunnen krijgen op basis van duidelijke en evenwichtige informatie. Pensioenuitvoerders die nog moeten communiceren over wijzigingen nodigen we dan ook uit om daarvoor inspiratie op te doen uit deze nieuwsbrief.


Duidelijk: gevolgen van de wijziging

Het belangrijkste doel van het communiceren over wijzigingen is deelnemers inzicht geven in de gevolgen van de wijziging van de pensioenregeling. Het kan deelnemers helpen als zij zien wat het verschil is in te bereiken aanspraken. Dat kan bijvoorbeeld met een rekenvoorbeeld, een verwijzing naar een pensioenplanner of een andere rekentool.

Pensioenuitvoerders stellen het deelnemerbelang centraal als zij vervolgens ook hun deelnemers helpen bij het ondernemen van actie. Als deelnemers weten welke acties zij kunnen ondernemen, hebben zij een handelingsperspectief. Slechts één van de onderzochte fondsen geeft deelnemers handelingsperspectief. Dat fonds maakt duidelijk wat deelnemers zouden kunnen doen als zij te weinig pensioen denken te krijgen.

• Gebruik (reken)voorbeelden met concrete bedragen in euro’s
• Maak het verschil in aanspraken tussen voor en na de wijziging duidelijk
• Geef suggesties voor acties (bijvoorbeeld in een stappenplan) en verwijs naar persoonlijke informatie (bijvoorbeeld in een pensioenplanner)

  Kijk hier voor goede voorbeelden

Evenwichtig: nieuwe norm

Naar verwachting treden in 2015 de nieuwe wettelijke voorschriften voor pensioencommunicatie in werking (Wat betekenen de nieuwe eisen aan pensioencommunicatie voor u als bestuurder?). Dan zal de door de regering voorgestelde norm “evenwichtig” van toepassing worden op alle communicatie van pensioenuitvoerders. We hebben de communicatie van de vijf onderzochte pensioenfondsen nu ook al beoordeeld op deze toekomstige wettelijke norm.

Bij evenwichtig communiceren speelt vooral de balans van relevante voor- en nadelen een belangrijke rol. De meeste onderzochte communicatie geeft een evenwichtig beeld door alle relevante voor- en nadelen van de wijziging expliciet te benoemen.

• Geef alle relevante nadelen en voordelen
• Leg de nadelen net zo goed uit als de voordelen
• Vermijd afzwakking van de nadelen

  
  Kijk hier voor goede voorbeelden
AFM-rapport: pensionering verdient meer aandacht
In 2014 hebben we voor het eerst een marktbreed onderzoek gedaan naar communicatie bij pensionering. Zoals bij alle pensioencommunicatie, moet ook hier het belang van de deelnemer centraal staan.

We zagen goede initiatieven: sommige pensioenfondsen nemen deelnemers ruimschoots vóór pensionering bij de hand, maken hen alert op het aanstaande pensioen en geven duidelijke uitleg over hun keuzemogelijkheden en de (financiële) gevolgen daarvan.

Ook zagen we dat pensioenuitvoerders gebruik maken van deelnemerspanels om communicatie vooraf te toetsen op begrijpelijkheid.

Een aantal partijen kan de begrijpelijkheid, duidelijkheid en volledigheid van de informatie nog verbeteren. We zien dat complexe regelingen pensioencommunicatie ingewikkeld maken en de uitvoering ervan duur.

Het vereenvoudigen van pensioenregelingen kan bijdragen aan meer kostenefficiënte administraties en maakt begrijpelijke pensioencommunicatie mogelijk. We moedigen de sector aan om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken.

  Persbericht: Tijdige en duidelijke informatie nodig rondom pensionering

Impressie succesvolle Pensioen3daagse 2014
De Pensioen3daagse eind oktober van dit jaar was een groot succes; bij de Pensioenhelpdesk, die speciaal voor deze drie dagen was ingericht, kwamen ruim 300 vragen binnen.

Opvallend was het aantal vragen van deelnemers die op het punt stonden om met pensioen te gaan. Zij vroegen zich af hoe nu verder te moeten - hadden zij wel een pensioen opgebouwd? Wanneer wordt het pensioen precies uitgekeerd? Hadden zij misschien nog iets opgebouwd bij een eerdere werkgever?

Deze mensen bleken veelal niet te beschikken over een computer, of hadden daarmee weinig ervaring. Verder waren er veel vragen over de AOW; deze mensen zijn doorverwezen naar de SVB.

Op YouTube vindt u een impressie van hoe de AFM samen met DNB en experts uit de sector vragen van deelnemers heeft beantwoord.

  AFM-DNB pensioen3daagse desk
(YouTube)
Publicaties en presentaties
In 2014 heeft de AFM een marktbreed onderzoek gedaan naar informatie rondom pensionering. Zoals bij alle pensioencommunicatie, moet ook hier het belang van de deelnemer centraal staan.

  Lees hier het persbericht en onderzoeksrapport

Op 20 november 2014 heeft AFM-bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven de Gouden Veer uitgereikt voor de beste tekst in de financiële sector.

  Lees hier meer

De AFM heeft de website voor professionals vernieuwd. Uitgangspunt is dat de gebruiker centraal staat. Voor pensioenuitvoerders zullen binnenkort meer wijzigingen plaatsvinden.

  Lees hier meer  
Opmerkingen of vragen
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders via pensioen@afm.nl.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

AFM actueel
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen