Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief Pensioen - februari 2015
16 februari 2015
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.

Uw mening telt: Wat moet de AFM organiseren om u te informeren over de nieuwe wet pensioencommunicatie? 
  
Mijn keuze is: 1 seminar in de vorm van een congres    Mijn keuze is: verschillende seminars per doelgroep
 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  AFM-seminar(s) pensioencommunicatie: wat heeft uw voorkeur?
  Voorgeschreven teksten toeslagverlening vervallen
  Afkoop klein pensioen
  Visie op pensioenstelsel: keuzes waar dat kan, verplichtingen waar verstandig
  AFM-agenda 2015
  Publicaties en presentaties 

AFM-seminar(s) pensioencommunicatie: wat heeft uw voorkeur?
De AFM organiseert dit jaar voor de zomer één of meer seminars voor pensioenuitvoerders: over de wetswijzigingen zoals opgenomen in het wetsvoorstel pensioencommunicatie. Tijdens deze seminar(s) bespreken en bediscussiëren we de belangrijkste wijzigingen. Daarbij is er ruimte om vragen te stellen en knelpunten te benoemen.

Wij willen graag dat dit aansluit bij de behoeften uit de markt. Daarom horen we graag waar uw voorkeur naar uitgaat via een korte enquête van ongeveer één minuut (selecteer daarvoor een van onderstaande opties):

- Een seminar in de vorm van een congres, waarbij er vooral ruimte is voor een plenaire behandeling.
- Verschillende seminars, waarbij er ruimte is voor interactie in kleinere groepen.

Maak hieronder uw keuze.

Mijn keuze is: 1 seminar in de vorm van een congres    Mijn keuze is: verschillende seminars per doelgroep
       
 
Voorgeschreven teksten toeslagverlening vervallen
Sinds 1 januari 2015 is het niet meer verplicht om in alle persoonlijke uitingen de door het Ministerie van SZW voorgeschreven teksten over toeslagverlening op te nemen. De verplichting om te informeren over toeslagen blijft echter bestaan. Pensioenuitvoerders kunnen nu zelf kiezen met welke tekst zij hun deelnemers informeren over toeslag, zodat zij beter kunnen aansluiten op de behoeften van hun deelnemers. De PDF-versie van de Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders is op dit punt verouderd, want gebaseerd op verouderde regelgeving.

Sommige pensioenregelingen kennen verschillende soorten toeslagverlening voor verschillende deelnemers of voor verschillende elementen van de pensioenregeling. Let er in uw communicatie op dat het voor alle deelnemers duidelijk is welk toeslagbeleid voor hun (deel van de) pensioenregeling geldt.

  
 
Lees verder
Afkoop klein pensioen
In 2014 is de afkoop van kleine pensioenen in het nieuws gekomen, onder andere door verschillende Kamervragen. De AFM heeft vorig jaar in het onderzoek naar communicatie bij pensionering ook gekeken naar de communicatie over afkoop van kleine pensioenen. Het onderzoeksrapport en de daarbij gepubliceerde flyer verduidelijken de normen voor deze communicatie. Zo moeten pensioenuitvoerders erop letten dat relevante voor- en nadelen van afkoop voor deelnemers duidelijk zijn.

  Lees ons nieuwsbericht uit december

De AFM vindt het belangrijk om te benadrukken, ook bij deelnemers, dat afkoop bij pensionering niet in alle gevallen mogelijk is. Onze consumentenwebsite bevat daarom een overzicht van situaties waarin afkoop wél is toegestaan.

  
 
Lees verder op onze consumentenwebsite
Visie op pensioenstelsel: keuzes waar dat kan, verplichtingen waar verstandig
De AFM heeft op 13 januari 2015 haar position paper voor een toekomstbestendig pensioenstelsel gepubliceerd. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog en kiezen daarbij nadrukkelijk het perspectief van de deelnemer.

De AFM is voorstander van de introductie van meer keuzemogelijkheden voor de deelnemer. Wel is het van belang hierbij rekening te houden met kennis over het gedrag van consumenten: dan is het wat ons betreft verstandig om iedereen met een inkomen uit arbeid verplicht aanvullend pensioen te laten opbouwen. Deelnemers kunnen hierbij aanvullend de mogelijkheid krijgen om de hoogte van de premie boven een bepaald minimum zelf te bepalen. Zij moeten worden geholpen bij het maken van deze keuze door een goed vormgegeven standaardoptie.

  Lees ons position paper

De publicatie van onze visie op het pensioenstelsel heeft veel reacties gekregen. Op 12 februari hebben we antwoorden op een aantal veelgestelde vragen gepubliceerd: over het mandaat van de AFM, pensioenopbouw van zelfstandigen, en keuze in de hoogte van premie-inleg. 

  
 
Naar de veelgestelde vragen
AFM-agenda 2015
De AFM zet dit jaar extra in op toezicht op financiële dienstverlening aan zakelijke partijen, accountantsorganisaties en kapitaalmarkten. Ook besteden we in 2015 bijzondere aandacht aan technologische ontwikkelingen, inzicht in consumentengedrag en ‘gedrag en cultuur’. Daarnaast blijven de negen toezichtthema’s uit 2014 bestaan. Binnenkort maken we de agenda nog concreter.

Binnen het thema ‘Hoogte en risico’s van pensioenen worden transparanter’ is het beoogde effect dat deelnemers goed zijn voorbereid op hun financiële situatie na pensionering. Daarvoor zien wij de uitdaging om ervoor te zorgen dat pensioenuitvoerders hun deelnemers van informatie voorzien die helpt bij het maken van een financiële planning. Pensioenuitvoerders moeten deelnemers in staat stellen zich te verdiepen in hun pensioensituatie. En deelnemers zouden een voor hen kostenefficiënte pensioenregeling moeten hebben.

  
 
Nieuwsbericht agenda 2015
Publicaties en presentaties
AFM-bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven geeft in ABP Wereld aan dat de AFM ook graag wil weten hoe pensioenuitvoerders zorgen voor een eerlijk pensioen voor huidige en toekomstige generaties, en of de verwachtingen van deelnemers wel stroken met de werkelijkheid.
  Publicatie ABP Wereld

“We weten dat consumenten niet altijd even rationeel zijn in hun handelen.” Dat zegt AFM-bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven in een interview met Omni, het relatiemagazine van Mn Services.
  Interview met Omni

In Verzekerd, uitgave van het Verbond van Verzekeraars, heeft Merel van Vroonhoven het over klantbelang, diversiteit en het belang van gedragseconomie.
  Publicatie in Verzekerd

Manager pensioentoezicht Jan van Miltenburg legt in AZL Perspectief uit dat onze stip op de horizon is dat pensioenuitvoerders hun deelnemers willen helpen.
  Publicatie in AZL Perspectief
  
Opmerkingen of vragen
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-797 3730.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen