Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief Pensioen 11 augustus 2015
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Realistische ambities
  Intrekking leidraad Communicatie
  Digitale pensioencommunicatie – grijp uw kans
  Spiegel uw beleggingskosten
  Publicaties en presentaties
 
Realistische Ambities
De AFM heeft een pilotonderzoek uitgevoerd onder de naam Realistische Ambities. De doelstelling hiervan is dat pensioenfondsen hun ambities over de pensioenuitkomst laten aansluiten op het te verwachten pensioenresultaat. Vragen die hierin centraal stonden waren onder anderen: kan een pensioenfonds zijn ambitie om de inflatie te volgen voor de komende 5 tot 10 jaar waarmaken, gezien de opgelopen indexatieachterstanden van de afgelopen jaren en de huidige financiële situatie? En als dit betekent dat deze ambitie bijgesteld moet worden, wordt hierover dan op een realistische manier met de deelnemer gecommuniceerd?

In het arbeidsvoorwaardenoverleg spreken sociale partners de ambities voor de pensioenregeling af. Dat geldt ook voor de hoogte van de premie, de indexatie en het opbouwpercentage. Die ambities worden vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder krijgt de opdracht, aanvaardt deze en zorgt voor de uitvoering van de ambities en de communicatie hierover. In de praktijk blijken de ambities echter niet altijd realistisch te zijn.

In dit onderzoek heeft de AFM vijf bedrijfstakpensioenfondsen beoordeeld op de mate waarin de indexatieambitie en de communicatie daarover met deelnemers, consistent zijn met het onderliggende indexatiebeleid en de daadwerkelijk te realiseren indexatie. De uitkomsten zijn voor de AFM aanleiding om het onderzoek op dit gebied uit te breiden naar een grotere groep van pensioenfondsen. Dit onderzoek zal eind 2015 / begin 2016 plaatsvinden.

  
Intrekking leidraad pensioencommunicatie
Op 1 juli 2015 is de nieuwe Wet Pensioencommunicatie (gefaseerd) in werking getreden. De AFM-leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders is per die datum dan ook niet meer actueel en is ingetrokken.

Op afm.nl/wetpensioencommunicatie vindt u onder meer de Wet Pensioencommunicatie en de presentaties die gegeven zijn tijdens de AFM-seminars. Deze presentaties bevatten een overzicht van en uitleg over de belangrijkste wijzigingen en inwerkingtreding ervan.

  
 
afm.nl/wetpensioencommunicatie
Digitale pensioencommunicatie – grijp uw kans
Digitale communicatie biedt kansen om het overzicht, inzicht en handelingsperspectief bij pensioen te verbeteren voor deelnemers. De AFM beveelt pensioenuitvoerders aan deze kansen ook te grijpen. Dat is de kern van de aanbevelingen die de AFM doet in het rapport ‘Onderzoek digitale pensioencommunicatie’. De AFM geeft hierbij concrete voorbeelden en aandachtspunten voor (digitale) communicatie. De aanbevelingen zijn bedoeld voor pensioenuitvoerders.

De AFM keek in dit onderzoek naar informatie die in aanvulling op de wettelijk voorgeschreven informatie, zoals het UPO, beschikbaar is op websites en in portals of MijnOmgevingen. De AFM bekeek in hoeverre die informatie voldoet aan de normen duidelijk en evenwichtig. De normen correct en tijdig vielen buiten de reikwijdte van het onderzoek. We beoordeelden dus niet in hoeverre prognoses die deelnemers te zien krijgen, ook juist zijn. Uiteraard is juistheid wel cruciaal.

  
  Lees het hele nieuwsbericht
Spiegel uw beleggingskosten
De AFM heeft in mei 2015 pensioenfondsen opgeroepen om de eigen kosten per beleggingscategorie te spiegelen met de data uit haar onderzoeksrapport. Hiermee kunnen pensioenfondsen duidelijker uitleg geven over hun kostenniveau. Dit in samenhang met de beleggingsmix van het fonds. Voor kostenverschillen kunnen valide redenen zijn, zoals het al dan niet meer of minder actief beleggen dan soortgelijke pensioenfondsen. Het is echter aan het pensioenfonds zelf om daar, waar relevant, duidelijk uitleg over te geven. De nieuwe kostenspiegel van de AFM kan pensioenfondsen daarnaast helpen alerter te worden op mogelijke onderrapportages. De AFM doet geen uitspraak over de hoogte van de kosten.

Sinds de eerste publicatie van de AFM in 2011 is er gelukkig veel verbeterd in de rapportage en uitleg van de kosten. Kostenrapportages zijn sterk vooruitgegaan: alle pensioenfondsen rapporteren nu kosten en de gerapporteerde kosten zijn veel realistischer. Op onderdelen moeten de kostenrapportages echter nog beter. Op afm.nl/kostenrapportage vindt u meer informatie over kostenrapportages.
  
 
afm.nl/kostenrapportage
Publicaties en presentaties
Op 7 juli 2015 publiceerde de AFM het ‘Rapport Onderzoek digitale pensioencommunicatie’. Hierin roepen we pensioenuitvoerders op om hun kansen voor goede digitale pensioencommunicatie te grijpen en deelnemers zo overzicht, inzicht en handelingsperspectief te geven.
  Lees hier meer

Op 2 juli 2015 stuurde minister Dijsselbloem de wetgevingsbrieven van AFM en DNB en zijn reactie daarop naar de Tweede Kamer. We vragen in onze brief onder meer aandacht voor het ontwikkelen van initiatieven voor digitale gebundelde financiële data en vragen om ruimere publicatiebevoegdheden.
  Lees hier meer

Uit nieuw onderzoek van de AFM blijkt dat verzekeraars klanten beter informeren over het aflopen van hun lijfrentes dan vorig jaar. Tegelijkertijd is er nog ruimte voor verbetering; verzekeraars hebben toegezegd daarmee aan de slag te gaan.
  Lees hier meer

De AFM heeft in mei 2015 pensioenfondsen opgeroepen hun beleggingskosten te spiegelen. Zo kunnen pensioenfondsen duidelijker uitleg geven over hun kostenniveau.
  Lees hier meer

  
Opmerkingen of vragen
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-797 3730.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Aanmelden nieuwsbrieven
Blijf op de hoogte van ons nieuws. Meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven.
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen