Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief beleggingsondernemingen
11 februari 2016
Beste relatie,
In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op beleggingsondernemingen.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Uitstel MiFID II
  Nieuwe geschiktheidsmatrix
  Consumentenmonitor AFM: Meer transparantie in kosten bij beleggen 
  Consultatie AFM over wijzigingen vermogensscheiding Nrgfo Wft  
  Leidraad AFM: Aandachtspunten vermogensbeheerders met eigen aanbieder van beleggingsfondsen
  Guidelines ESMA
  Rapport AFM: Belangrijke inzichten over zelfstandige beleggers
  Publicatie AFM: Marktbeeld beleggen
 
  
Uitstel Mifid II
De Europese Commissie heeft besloten de invoering van MifID II (Markets in Financial Instruments Directive) met een jaar uit te stellen naar 3 januari 2018. De Raad en het Europees Parlement moeten nog instemmen met dit besluit van de Commissie. De Commissie stelt een integraal uitstel van MiFID II voor. Dit in tegenstelling tot een gedeeltelijk uitstel voor IT-gerelateerde onderdelen, waarvan eerder sprake was.
    
  Belangrijke wijzgingen en planning
  
Nieuwe geschiktheidsmatrix
De AFM heeft de geschiktheidsmatrix aangepast. U moet bij een vergunningaanvraag en de aan-of afmelding van een bestuurder of commissaris een ingevulde geschiktheidsmatrix aanleveren. De nieuwe geschiktheidsmatrix is uitgebreider dan de voorgaande zodat de AFM meer inzicht krijgt over de kennis en ervaring van de bestuurder of commissaris.

De nieuwe geschiktheidsmatrix kunt u vinden op de website van de AFM in het digitaal loket.  
 
Consumentenmonitor AFM: Meer transparantie in kosten bij beleggen
Het provisieverbod heeft de kosten van beleggen inzichtelijker gemaakt. Beleggers kunnen de kosten van dienstverleners ook steeds beter vergelijken. Dat blijkt uit de Consumentenmonitor 2015 van de AFM. Sinds de invoering van het provisieverbod twee jaar geleden, ziet de AFM ook een toenemende kostenbewustwording bij beleggers.
   
  Lees het volledige nieuwsbericht
 
Consultatie AFM over wijzigingen vermogensscheiding Nrgfo Wft
De AFM consulteert marktpartijen over wijzigingen in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) bij vermogensscheiding. Deze consultatie loopt tot en met 29 februari. 
  
  Lees het volledige nieuwsbericht
 
Guidelines ESMA 
Onlangs heeft ESMA 2 guidelines gepubliceerd over complexe schuldinstrumenten en over vakbekwaamheidseisen.
  
  Guidelines on complex debt instruments and structured depositis
  Guidelines on knowledge and competence
  
Leidraad AFM: Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen 
De leidraad 'Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen' bevat aandachtspunten en marktpraktijken. Hieraan kunnen beleidsbepalers van vermogensbeheerders hun beleid toetsen op het gebied van belangenconflicten, ongewenste prikkels en transparantie. Deze leidraad is in december 2015 gepubliceerd. De leidraad is bestemd voor vermogensbeheerders maar gelden ook voor beleggingsondernemingen met advies en execution only-producten. 
   
  Lees het volledige nieuwsbericht
   
Rapport AFM: belangrijke inzichten over zelfstandige beleggers 
De AFM heeft onderzoek gedaan naar het gedrag en de prestaties van zelfstandige beleggers. Uit het onderzoek blijkt dat de prestaties van zelfstandige beleggers met een actieve beleggingsstrategie gemiddeld genomen slechter zijn dan die van een passieve beleggingsstrategie zoals indexbeleggen. De AFM hoopt dat aanbieders van beleggingsdienstverlening de uitkomsten van het onderzoek gaan toepassen zodat (zelfstandige) beleggers goede beslissingen kunnen nemen.  
 
U kunt de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek lezen in het rapport.
     
    
Publicatie AFM: Marktbeeld beleggen 
In de nieuwsbrief beleggingsondernemingen van juni 2015 en september 2015 heeft de AFM een aantal marktinzichten gedeeld die zijn gebaseerd op de marktmonitor(bank)beleggingsondernemingen. In november 2015 heeft de AFM het volledige marktbeeld beleggen via haar website gepubliceerd. 
In dit marktbeeld vindt u een overzicht van de omvang en de ontwikkelingen van de retailmarkt voor beleggen in Nederland. 
   
  Marktbeeld beleggen
  
Reacties op de nieuwsbrief
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?

Bent u tevreden over deze nieuwsbrief? Mist u onderwerpen of zou u het graag anders zien? Laat het ons weten via website@afm.nl.

Contact met de AFM
De algemene contactgegevens van de AFM vindt u in het contactformulier.
 
 
Aanmelden nieuwsbrieven
Blijf op de hoogte van ons nieuws. Meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven.
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichtenvan de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen