Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief Pensioen 30 maart 2016
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Onderzoek Financiële Opzet & Informatie
  Q&A’s Wet Pensioencommunicatie aangepast
  Wet Verbeterde Premieregelingen naar Eerste Kamer
  Agenda 2016-2018: activiteiten Verzekeren en Pensioenen
  Voortgang Wet Pensioencommunicatie
  Publicaties en presentaties
 
Onderzoek Financiële Opzet & Informatie
De AFM en DNB gaan samen onderzoek doen om vast te stellen of pensioenfondsen hun deelnemers en pensioengerechtigden goed informeren over de te verwachten pensioenontwikkelingen op de korte tot middellange termijn. Nu veel pensioenfondsen in tekort verkeren, zullen zij de komende jaren niet de beoogde toeslagen kunnen verlenen. In een aantal gevallen zullen zij zelfs mogelijk pensioenen moeten verlagen.

Met het onderzoek Financiële Opzet & Informatie onderzoeken we ongeveer 140 fondsen; de fondsen die eind vorig jaar een beleidsdekkingsgraad hadden onder de indexatiegrens van 110%. We bekijken of hun informatie over toeslagen en verlagingen consistent is met de financiële opzet, en of die informatie correct, evenwichtig en duidelijk is.

Pensioenfondsen die zijn geselecteerd voor deelname aan het onderzoek krijgen in april een informatieverzoek en krijgen na het onderzoek brieven met individuele bevindingen. In het laatste kwartaal van 2016 informeren DNB en AFM alle pensioenfondsen over de belangrijkste bevindingen.

Q&A’s Wet Pensioencommunicatie aangepast
Op www.afm.nl/wetpensioencommunicatie staan de antwoorden op veelgestelde vragen over de Wet Pensioencommunicatie. Deze zijn onlangs aangepast.

Er is een vraag 26a toegevoegd die verduidelijkt hoe pensioenuitvoerders om moeten gaan met het versturen van (laag 2 en 3 van) Pensioen1-2-3 als deelnemers bezwaar hebben gemaakt tegen digitale verstrekking. Daarnaast is op verzoek van diverse marktpartijen en het ministerie van SZW vraag 50 aangevuld met een passage over bijzondere situaties waarin pensioenuitvoerders, in het belang van hun deelnemers, een eigen afweging kunnen maken over het versturen van verplichte informatie.

  Zie de veelgestelde vragen (PDF)
  

Wetsvoorstel verbeterde premieregeling naar Eerste Kamer
Op 10 maart heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel verbeterde premieregeling aangenomen. Als de Eerste Kamer hiermee instemt, gaat de wet per 1 juli 2016 in. Dat betekent dat deelnemers met premieregelingen vanaf dan de mogelijkheid krijgen om op hun pensioendatum te kiezen voor een vaste of een variabele uitkering. Die variabele uitkering kan afhankelijk zijn van beleggingsrisico, microlanglevenrisico en/of macrolanglevenrisico.
 
U kunt hierover meer lezen in de DNB Nieuwsbrief Pensioen die DNB morgen (donderdag 31 maart) publiceert.

Agenda 2016-2018: activiteiten Verzekeren en Pensioenen
Op 18 februari 2016 publiceerde de AFM haar toezichtagenda voor 2016 tot 2018 (zie AFM investeert in versterking en vernieuwing toezicht). Op 25 maart 2016 is daar verdere invulling aan gegeven en is per onderwerp een activiteitenagenda bekend gemaakt voor 2016.

Binnen Verzekeren en Pensioenen voeren we dit jaar onderzoeken uit bij zowel pensioenfondsen (Financiële Opzet & Informatie) als verzekeraars (Expirerend Pensioenkapitaal, Risicopremies tweede pijler beleggingsverzekeringen). Daarnaast besteden we tijd aan de voorbereiding op het toezicht op de Wet Verbeterde Premieregeling, onderzoeken we hoe de pensioenconsument geactiveerd kan worden en voeren we doorlopende werkzaamheden uit.

 
  Meer lezen over onze activiteiten

Voortgang Wet Pensioencommunicatie
Op 1 juli 2015 trad de Wet Pensioencommunicatie in werking. Zo hebben pensioenuitvoerders sindsdien te maken met nieuwe open normen en moet informatie aansluiten op behoeften en kenmerken van belanghebbenden. Ook kunnen zij nu een keuze maken voor digitale of schriftelijke informatie. In het kader van up-to-date digitale informatie willen we pensioenuitvoerders oproepen om de data die deelnemers zien via mijnpensioenoverzicht.nl regelmatig te verversen.

Op 1 januari 2016 is weer een aantal bepalingen in werking getreden. Die hebben onder meer betrekking op het vermelden van toegepaste verlagingen in het UPO, informatie bij beëindiging van de deelneming, informatie bij scheiding en informatie bij pensioeningang.

Op 1 juli 2016 zal opnieuw een aantal bepalingen van kracht worden. Zo moeten pensioenuitvoerders vanaf dan een Pensioen1-2-3 versturen aan nieuwe deelnemers en moeten zij bepaalde informatie beschikbaar stellen via hun website. Met de diverse wijzigingen is beoogd deelnemers meer centraal te stellen in pensioencommunicatie.

 
  www.afm.nl/wetpensioencommunicatie

Publicaties en presentaties
Op 21 januari 2016 konden consumenten in onze nieuwsbrief voor consumenten lezen over nabestaandenpensioen en woekerpolissen.

Op 18 februari 2016 publiceerde de AFM de agenda voor 2016-2018. Er wordt geïnvesteerd in de versterking en vernieuwing van het toezicht.

Op 25 maart 2016 publiceerde de AFM de verder ingevulde agenda voor 2016-2018. Per onderwerp is een activiteitenkalender voor 2016 gepubliceerd.
  
 
Opmerkingen of vragen
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen? Dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Aanmelden nieuwsbrieven
Blijf op de hoogte van ons nieuws. Meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven.
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen