Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief Pensioen
19 augustus 2016
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Onderzoek afkoop
  Implementatie Pensioen1-2-3 en Pensioenvergelijker
  Bijdragen pensioentoezicht
  Publicaties en presentaties
 
Onderzoek afkoop
De AFM heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van informatie over afkoop. Het onderzoek is uitgevoerd omdat het in het belang is van (gewezen) deelnemers dat zij begrijpen wat afkoop concreet voor hen betekent. Dan kunnen zij daarover een weloverwogen besluit (laten) nemen, voor zover het geen eenzijdige afkoop is, mede gebaseerd op de gevolgen die de afkoop voor hem heeft. Het onderzoek is uitgevoerd bij 7 pensioenverzekeraars en 3 premiepensioeninstellingen; hun informatie blijkt soms beter te kunnen wat betreft evenwichtigheid en het inzicht bieden in keuzemogelijkheden.

Evenwichtig
De Pensioenwet schrijft voor dat informatie die pensioenuitvoerders hun deelnemers geven onder meer evenwichtig moet zijn. Dat betekent onder meer dat alle relevante voor- en nadelen van een situatie of keuze inzichtelijk moeten zijn. Het belangrijkste voordeel bij afkoop is dat een deelnemer een uitkering ineens ontvangt.

Belangrijke nadelen zijn dat de deelnemer geen (periodiek) ouderdomspensioen meer ontvangt en dat een eventueel meeverzekerd nabestaandenpensioen vervalt. Daarnaast kan afkoop fiscale gevolgen hebben, zoals mogelijk meer loonheffing of mogelijke gevolgen voor toeslagen. 1 onderneming viel positief op door het vermelden van een tabel met deze relevante voor- en nadelen:

Voordelen Nadelen
U krijgt eerder het geld uit uw pensioenverzekering Het eenmalige bedrag kan invloed hebben op uw toeslagen, zoals zorgtoeslag.
Uw administratie wordt eenvoudiger. Zo krijgt u geen informatie meer over dit pensioen. U krijgt bij uw pensionering geen pensioen meer uit deze verzekering.

Let op: als er sprake is van meeverzekerd nabestaandenpensioen, dan is het vervallen daarvan bij afkoop natuurlijk ook een relevant nadeel dat vermeld moet worden!

De AFM zag bij meerdere onderzochte ondernemingen dat zij slechts vermelden dat na afkoop 'de verzekering vervalt'. Dat vindt de AFM niet concreet en duidelijk genoeg.

Inzicht in keuzemogelijkheden
De Pensioenwet schrijft ook voor dat pensioenuitvoerders deelnemers inzicht moeten geven in keuzemogelijkheden en de gevolgen daarvan. De deelnemer neemt informatie eerder op als hij weet wat hij ermee kan doen. Oftewel: als hij handelingsperspectief geboden krijgt. De AFM vindt het dan ook belangrijk dat de lezer weet wat hij kan en moet doen, of hij nu kiest voor afkoop of een periodieke uitkering.

Er zijn meerdere onderzochte ondernemingen die niet in ieder afkoopvoorstel aangeven hoeveel een eventueel periodiek ouderdomspensioen zou bedragen. Hierdoor heeft een deelnemer geen inzicht in het gevolg van de keuzemogelijkheid om het pensioen niet af te kopen, maar periodiek uit te laten keren.

Een enkele onderneming geeft deelnemers goed inzicht in de beschikbare keuzemogelijkheden en de gevolgen daarvan. Die onderneming benoemt ook op het keuzeformulier de keuzemogelijkheden inclusief de bijbehorende bedragen, zoals het eenmalige (bruto) afkoopbedrag bij de keuze voor afkoop en het (indicatieve) jaarlijkse bedrag bij keuze voor een periodieke uitkering. Dit ziet de AFM als een goed voorbeeld.

We hebben alle onderzochte ondernemingen verzocht hun informatie op onze bevindingen aan te passen. Ook de rest van de sector willen we hierbij oproepen om hun informatie kritisch te blijven toetsen op de hierboven beschreven normen.

Implementatie Pensioen1-2-3 en Pensioenvergelijker
Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben onlangs aangegeven dat bepaalde groepen pensioenuitvoerders meer tijd nodig hebben voor het implementeren van de Pensioen1-2-3 en de Pensioenvergelijker. Het gaat om de Pensioen1-2-3 voor losse WIA- en ANW-dekkingen en nettopensioen.

De AFM heeft pensioenuitvoerders laten weten dat zij deze uiterlijk 31 december 2016 af moeten hebben. Daarnaast werken beroepspensioenfondsen en pensioenfondsen met een vaste bedragenregeling nog aan hun Pensioenvergelijker; die zal uiterlijk 30 september 2016 klaar zijn. Pensioenuitvoerders moeten er wel voortdurend voor blijven zorgen dat hun deelnemers relevante informatie (kunnen) krijgen.

Zie ook de brieven die de AFM hierover stuurde:

  
  Uitstel implementatie Pensioen 1-2-3
  
  Uitstel implementatie pensioenvergelijker
Bijdragen pensioentoezicht
De minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de nieuwe tarieven voor het doorlopend toezicht vastgesteld. Pensioenuitvoerders krijgen in oktober 2016 bericht over hun toezichtsbijdragen.
 
  Lees het hele bericht
Publicaties en presentaties
Op 17 mei 2016 sprak AFM-bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven bij het jubileumcongres van de Pensioenfederatie, over het belang van een eerlijk verhaal over pensioen.
  Speech Merel van Vroonhoven

Karina Raaijmakers, hoofd Verzekeren&Pensioenen van de AFM, sprak op 16 juni 2016 bij het congres van FD PensioenPro. Ook zij vraagt aandacht voor het eerlijke verhaal over pensioen: dat zou evenwichtig, correct, duidelijk en passend moeten zijn.
  Speech Karina Raaijmakers (pdf)

De AFM heeft op 24 juni 2016 haar position paper voor een toekomstbestendig pensioenstelsel gepubliceerd. De AFM pleit hierin voor persoonlijke pensioenrekeningen, aandacht voor verschillen tussen deelnemers en een goede balans tussen keuzevrijheid en bescherming.
  Lees het position paper

Op 12 juli 2016 heeft minister Dijsselbloem de wetgevingsbrieven van de AFM en DNB naar de Tweede Kamer gestuurd. De AFM vraagt onder meer aandacht voor discrepanties tussen de Pensioenwet en de Wft, digitale communicatie door pensioenuitvoerders en een financiële APK.
  
  Nieuwsbericht over de wetgevingsbrieven
Opmerkingen of vragen
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen? Dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Aanmelden nieuwsbrieven
Blijf op de hoogte van ons nieuws. Meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven.
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen