Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
Nieuwsbulletin financiële ondernemingen Caribisch Nederland - editie 2 - april 2013
Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u het tweede Nieuwsbulletin voor financiële ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Onderwerpen in dit nieuwsbulletin
Geen provisieverbod in Caribisch Nederland
Nieuwe normbedragen kredietwaardigheidstoets model maximale kredietverstrekking van de AFM
Self Assessment
Invoering maximaal effectief kredietvergoedingspercentage
Veelgestelde vragen op de website van de AFM
AFM ontvangt graag meldingen over adviseurs, bemiddelaars of aanbieders zonder vergunning
AFM in het nieuws
Geen provisieverbod in Caribisch Nederland

De AFM ontvangt veel vragen of het provisieverbod per 1 januari 2013 ook voor assurantiebemiddelaars, banken en verzekeraars in Caribisch Nederland van toepassing is. Het provisieverbod geldt alleen in (Europees) Nederland en niet in Caribisch Nederland. De beslissing of dit ook in Caribisch Nederland in de toekomst zal gaan gelden is aan het Ministerie van Financiën.

Op dit moment is niet bekend of een provisieverbod in Caribisch Nederland ingevoerd gaat worden. Wel geldt artikel 5:10 Wet financiële markten BES. Hierin is geregeld dat de beloning die een adviseur of bemiddelaar voor door hem verleende financiële diensten ontvangt van de aanbieder van een financieel product, niet zodanig mag zijn dat de belangen van de consument of cliënt daardoor in het gedrang komen of kunnen komen.

In Caribisch Nederland gelden deels andere wetten dan in (Europees) Nederland. Dit betekent dat alle wetswijzigingen in Nederland niet automatisch van kracht zijn in Caribisch Nederland. Alle huidige relevante wetgeving voor Caribisch Nederland kunt u vinden via:

  Relevante wetgeving voor Caribisch Nederland
 
Nieuwe normbedragen kredietwaardigheidstoets model maximale kredietverstrekking van de AFM

Voor het beoordelen van de kredietwaardigheid worden jaarlijks de normbedragen en de daarin begrepen woonlasten voor de verschillende eilanden van Caribisch Nederland aangepast. Dit gebeurt op grond van artikel 2:5 van de Regeling financiële markten BES.

Het ministerie van Financiën heeft recent de normbedragen aangepast. De nieuwe cijfers gaan in per 1 april 2013 en zijn aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde consumentenindex voor Caribisch Nederland. In 2012 zijn de consumentenprijzen in Bonaire gestegen met 2,9%, in Sint Eustatius met 5,2% en in Saba met 3,7%. Wij raden u aan om deze cijfers in uw modellen aan te passen.

U kunt de aangepaste bedragen bekijken via:

  Model maximale kredietverstrekking Caribisch Nederland
Self Assessment

De AFM heeft in februari en maart 2013 van 39 onder toezicht staande ondernemingen een ingevuld Self Assessment (SA) ontvangen. Deze SA’s leveren veel toezichtinformatie op. De AFM bekijkt nu of deze informatie aanleiding geeft om haar toezichtstrategie op de eilanden aan te passen. Waar nodig zal de AFM bij ondernemingen om uitleg of extra informatie vragen naar aanleiding van de antwoorden in het SA.

Invoering maximaal effectief kredietvergoedingspercentage

Op 1 januari 2013 is het maximum effectieve kredietvergoedingspercentage vastgesteld op 24%. Wij zien in de praktijk dat enkele ondernemingen nog de nominale rente berekenen in plaats van de effectieve rente. Op grond van de regelgeving dient de effectieve rente opgenomen te worden in de (precontractuele) informatie over krediet die gericht is aan consumenten. Dit is om ervoor te zorgen dat consumenten de informatie van verschillende kredieten goed met elkaar kunnen vergelijken.

Wij wijzen alle ondernemingen er op dat zij consumenten goed over de rentes moeten informeren. Indien van toepassing moeten de eigen processen hierop worden aangepast.

 Veelgestelde vragen op de website van de AFM

De AFM ontvangt regelmatig vragen van ondernemingen over hoe bepaalde wettelijke regelingen moeten worden uitgelegd, geïnterpreteerd of toegepast. Antwoorden op deze vragen legt de AFM vast op haar website onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’. Wij raden u aan om periodiek deze Veelgestelde vragen te raadplegen.

Er zijn na het laatste nieuwsbulletin geen nieuwe Veelgestelde vragen bij gekomen. Wel heeft de AFM een aantal vragen in het Engels vertaald.

  Veelgestelde vragen Caribisch Nederland
AFM ontvangt graag meldingen over adviseurs, bemiddelaars of aanbieders zonder vergunning

De AFM heeft geen permanente vertegenwoordiger op de BES-eilanden. Daarom is het voor de AFM lastig om ondernemingen op te sporen die zonder vergunning in verzekeringen bemiddelen of krediet aanbieden in Caribisch Nederland. Kent u een onderneming of persoon die deze (illegale) activiteiten verricht of heeft u een vermoeden hiervan, meld het dan aan de AFM. Dit kunt u doen via het mailadres bes@afm.nl. De AFM heeft een geheimhoudingsplicht en zal uw informatie vertrouwelijk behandelen.

Op onze website kunt u terecht voor meer informatie over wet- en regelgeving, beleidsregels, formulieren en veelgestelde vragen.

  Wetgeving Caribisch Nederland
AFM in het nieuws

In februari 2013 heeft de AFM tijdens een bijeenkomst met de pers op Bonaire uitleg gegeven en nadere informatie verstrekt over het gedragstoezicht. Hierbij is toegelicht hoe de AFM toezicht houdt op het gedrag van de financiële ondernemingen naar hun klanten. Wij hebben de achtergrond informatie bij deze persbijeenkomst op onze website geplaatst. Deze kunt u bekijken via:

  Achtergrond informatie persbijeenkomst (PDF)
Vragen
Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit nieuwsbulletin, dan kunt u een e-mail sturen naar bes@afm.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren.
Abonneren nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief of een andere AFM-nieuwsbrief automatisch ontvangen? Abonneer u dan nu via onderstaande link.

  Naar abonneren op deze en andere nieuwsbrieven

Klik voor de eerder uitgebrachte nieuwsbrieven op de link hieronder

  Naar archief nieuwsbrief Caribisch Nederland
 
Archief nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Informatie Caribisch Nederland
Klik hier voor meer informatie over wet- en regelgeving, beleidsregels en veel gebruikte formulieren
Afmelden | Profiel wijzigen | Doorsturen