Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief voor beleggingsinstellingen
10-06-2013
Beste relatie,
In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op beleggingsinstellingen.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Tarieven doorlopend toezicht bekend
  Hoeveel moet ik dit jaar betalen?
  Teruggave
 
Wat zijn de specifieke veranderingen
Tarieven doorlopend toezicht zijn bekend
Zojuist zijn de tarieven voor de heffingen doorlopend toezicht 2013 gepubliceerd. In de komende maanden ontvangt u hiervoor de factuur. Voor beleggingsinstellingen zijn de tarieven in vergelijking met 2012 gestegen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Met dit bericht willen we deze vragen zoveel mogelijk beantwoorden. Wordt uw specifieke vraag niet beantwoord? Kijk dan op de website afm.nl/heffingen voor:  

  Veelgestelde vragen en antwoorden
  Brochure heffingen doorlopend toezicht 2013

  Naar boven
Hoeveel moet ik dit jaar betalen?
Om u alvast een indicatie te geven van het bedrag op de factuur, wordt hieronder toegelicht hoe de heffing is opgebouwd. In de brochure zijn alle tarieven per toezichtcategorie opgenomen. Uw heffing voor het doorlopend toezicht 2013 bestaat uit drie onderdelen:
  • het basistarief van € 6.500;
  • een variabel tarief afhankelijk van het balanstotaal van uw onderneming; en
  • een eenmalige teruggave van 13,6 procent over het factuurbedrag doorlopend toezicht 2012.

  Naar boven

Teruggave
Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening
De teruggave van 13,6 procent is ontstaan doordat de heffingsopbrengst voor het doorlopend toezicht 2012, hoger was dan verwacht als gevolg van een te lage inschatting van de heffingsmaatstafwaarden (balanstotalen) bij de tariefbepaling. Deze balanstotalen zijn op het moment van de tariefberekening nog niet allemaal bekend of ondernemingen hebben dan de jaarrekening nog niet aangeleverd. Deze hogere opbrengst heeft in combinatie met een overschot bij de specifieke verrichtingen (zoals vergunningverlening), dat wordt verrekend in het doorlopend toezicht, geleid tot een in 2013 aan de markt terug te geven bedrag.
 
Het terug te geven bedrag van 13,6 procent wordt nu, in 2013, via een aparte naheffing in rekening gebracht, bij die beleggingsinstellingen aan wie ook in 2012 een heffing voor doorlopend toezicht is opgelegd. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het te verrekenen bedrag uit 2012 niet in de tarieven 2013 verwerkt. Dit vanwege de nieuwe bekostigingssystematiek. Het bedrag wordt apart zichtbaar gemaakt op de factuur voor het doorlopend toezicht 2013.

  Naar boven

Wat zijn de specifieke veranderingen ten opzichte van 2012?
Vanaf 2013 maken, naast de beleggingsinstellingen, ook de aanbieders van beleggingsobjecten deel uit van deze toezichtcategorie. Deze laatste groep bestaat uit slechts zes ondernemingen. Daarnaast zijn er in het kader van de algemene uitgangspunten enkele aanpassingen doorgevoerd.

Het betreft de uitbreiding van het aantal variabele staffels van 3 staffels naar 4 staffels (zie hieronder) en de afschaffing van de aftopping boven een bepaalde maatstafwaarde. Hierdoor zijn de staffels beter verdeeld over de gehele bandbreedte van de balanstotalen en zijn er tarieven vastgesteld voor balanstotalen boven de € 6,5 miljard. Tot en met 2012 werd geen heffing opgelegd voor het balanstotaal boven de € 6,5 miljard.

Dit komt voor dit jaar neer op de volgende onderverdeling:

Variabele tarieven o.b.v. het balanstotaal (BT) EUR
   0 tot en met 5 mld BT 45,00 per 1 mln
> 5 mld tot en met 10 mld BT 25,00 per 1 mln
> 10 mld t/m   15 mld BT 2,00 per 1 mln
> € 15 miljard 1,00 per 1 mln

  Naar boven

Reacties op de nieuwsbrief
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?

Bent u tevreden over deze nieuwsbrief? Mist u onderwerpen of zou u het graag anders zien? Laat het ons weten via website@afm.nl.


Contact met de AFM
De algemene contactgegevens van de AFM vindt u in het contactformulier.

  Naar boven

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichtenvan de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen