Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief beleggingsinstellingen nr 8
10 januari 2014
Beste relatie,
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief beleggingsinstellingen met actuele informatie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over het toezicht op beleggingsinstellingen.

Medio januari ontvangen alle abonnees van deze nieuwsbrief een aparte nieuwsbrief over AIFMD.  
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Provisieverbod beleggingsondernemingen
  Belangrijkste gevolgen van nieuwe derivatenwetgeving (EMIR)

Provisieverbod beleggingsondernemingen
Wat houdt het provisieverbod voor beleggingsondernemingen in?
Op 17 december 2013 is het – al eerder aangekondigde –  provisieverbod voor beleggingsondernemingen openbaar gemaakt. Beleggingsondernemingen mogen vanaf 1 januari 2014 geen indirecte provisies meer ontvangen en betalen.

  Wijzigingsbesluit financiële markten 2014

Wat wordt er verwacht van beleggingsinstellingen?
De geldstroom tussen de beleggingsinstelling en de beleggingsonderneming vervalt omdat de klant direct betaalt aan de beleggingsonderneming. De kosten voor beleggingsinstellingen nemen af. Daardoor kan de fee voor de klant in nieuw op te richten provisievrije fondsen omlaag.

Wat zijn de gevolgen van het provisieverbod voor beleggingsinstellingen?
Om op het schap te komen van de beleggingsonderneming moeten beleggingsinstellingen transparant zijn over hun kosten en moeten zij aantonen waarom zij een goed fonds hebben. Ook kan er meer concurrentie ontstaan tussen producten waar voorheen al geen provisie voor werd betaald, zoals ETF’s en trackers en provisievrije beleggingsfondsen.

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht op de website van de AFM, via de tab “professionals”. Ook kunt u uw vragen e-mailen naar ondernemersloket@afm.nl of bellen met het Ondernemersloket via telefoonnummer 0800 – 6800 680.

 
Belangrijkste gevolgen van nieuwe derivatenwetgeving (EMIR)
Ondernemingen die in het verleden derivaten zijn aangegaan die nog openstaan of die nieuwe derivaten aangaan, krijgen te maken met nieuwe regelgeving. Deze regelgeving, bekend als European Market Infrastructure Regulation (EMIR), verplicht partijen die over-the-counter (OTC) derivaten verhandelen om vanaf 15 september 2013 samen met hun bank een aantal procedures vast te leggen.

Deze procedures maken partijen weerbaarder in het gebruik van derivaten en minder ruimte laten voor onzekerheid over de voorwaarden van een derivaat dat wordt aangegaan. Daarnaast moeten derivaten gerapporteerd worden aan zogenaamde Trade Repositories. Deze rapportageverplichting geldt zowel voor OTC-derivaten als voor beursverhandelde derivaten en gaat op 12 februari 2014 van kracht.

Meer informatie over EMIR kunt u vinden op:

 
  www.afm.nl/emir
Vragen
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket.  Het Ondernemersloket is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis). U kunt ook een e-mail sturen naar ondernemersloket@afm.nl. Informatie over wet- en regelgeving en veelgebruikte formulieren vindt u op onze website www.afm.nl.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen