Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbulletin financiële ondernemingen Caribisch Nederland, editie 5, maart 2014
Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u het 5e Nieuwsbulletin voor financiële ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Nieuwe normbedragen in model maximale kredietverstrekking van de AFM
  AFM gaat opnieuw onderzoek doen naar kwaliteit informatie precontractuele informatie over krediet
  Toetsing bestuur, raad van commissarissen en meerderheidsaandeelhouders
 
Nieuwe normbedragen in model maximale kredietverstrekking
De normbedragen en de daarin begrepen woonlasten voor de verschillende eilanden van Caribisch Nederland voor het beoordelen van de kredietwaardigheid worden jaarlijks aangepast. Dit gebeurt op grond van artikel 2:5 van de Regeling financiële markten BES. Het ministerie van Financiën heeft de normbedragen recent aangepast.
De nieuwe normbedragen gaan in per 1 april 2014. Wij raden u aan om deze cijfers in uw modellen aan te passen. Zij zijn aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde consumentenindex voor Caribisch Nederland. In 2013 zijn de consumentenprijzen op Bonaire gestegen met 1,7%, op Sint Eustatius met 2,3% en op Saba met 1,2%.

U kunt de aangepaste bedragen bekijken via:
 
  Model maximale kredietverstrekking Caribisch Nederland 
AFM gaat opnieuw onderzoek doen naar kwaliteit precontractuele informatie over krediet
De AFM wil dit jaar graag inzicht krijgen hoever de instellingen zijn gevorderd met de verbeteringen op het gebied van precontractuele informatie. De komende maanden doet zij daarom een vervolgonderzoek hiernaar. In juni 2013 heeft de AFM een eerste onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de (verplichte) precontractuele informatie over krediet. Zij heeft toen de precontractuele informatie bij een aantal instellingen opgevraagd en beoordeeld.

De geselecteerde instellingen zijn eind 2013 geïnformeerd over de uitkomsten van deze beoordeling. De belangrijkste conclusie was dat de kwaliteit van de precontractuele informatie in veel gevallen nog niet in lijn was met de regelgeving en dus beter kan.

Elke in het onderzoek betrokken instelling heeft ook de individuele verbeterpunten ontvangen. De geselecteerde instellingen ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging.
 
Toetsing bestuur, raad van commissarissen en meerderheidsaandeelhouders
Voorafgaand aan hun benoeming moeten beleidsbepalers van adviseurs, bemiddelaars, gevolmachtigd agenten, kredietaanbieders, vermogensbeheerders en houders van een effectenmarkt worden getoetst door de AFM. Pas na goedkeuring van de AFM mag de beleidsbepaler worden benoemd.

Wie zijn beleidsbepalers? 
Beleidsbepalers zijn in ieder geval bestuurders, commissarissen en meerderheidsaandeelhouders. Ook personen die feitelijk het beleid bepalen, of mede bepalen, moeten worden getoetst.

Als een beleidsbepaler van functie wijzigt, moet hij of zij dit ook melden bij de AFM. Bijvoorbeeld wanneer een meerderheidsaandeelhouder ook bestuurder wordt van de onderneming.

De AFM neemt meestal binnen 8 weken na uw melding een besluit of zij akkoord gaat met de benoeming van de beleidsbepaler. Meld een wijziging dus minimaal twee maanden voor de geplande benoeming.

Geschiktheid en betrouwbaarheid
Bestuurders en commissarissen worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Meerderheids aandeel-houders worden alleen getoetst op betrouwbaarheid. Meer informatie over hoe u een melding moet doen, vindt u hier:

 Formulieren Caribisch Nederland 

 
Wijzigingen in betrouwbaarheid 
Vergunninghouders zijn verplicht om een melding te maken aan de AFM als er wijzigingen plaatsvinden in de betrouwbaarheid van hun beleidsbepalers. Meer informatie hierover vindt u op onze website:

 Eisen aan de bestuurder van een financiële onderneming

Aftreden 
Als een bestuurder of commissaris voornemens is om af te treden of een meerderheidsaandeelhouder voornemens is zijn aandelen te verkopen moet de vergunninghouder dit ook tijdig melden aan de AFM. De AFM zal in het geval van
het aftreden van een bestuurder of commissaris beoordelen of de resterende bestuurders of commissarissen gezamenlijk nog over voldoende kennis en ervaring beschikken om de onderneming aan te sturen of er toezicht op te houden. De AFM neemt meestal binnen 8 weken na uw melding een besluit of zij akkoord gaat met de wijziging. Meld een wijziging dus minimaal twee maanden voor het geplande
aftreden.
Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit nieuwsbulletin, kunt u een e-mail sturen aan bes@afm.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren.

Meer informatie vindt u op de website:

 Toezicht in Caribisch Nederland
 
Abonneren nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief of een andere AFM-nieuwsbrief automatisch ontvangen? Abonneer u dan via de onderstaande link.

  Naar abonneren op dezeen andere nieuwsbrieven nieuwsbrieven en alertservice 

 
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Informatie Caribisch Nederland
Klik hier voor meer informatie over wet- en regelgeving, beleidsregels en veel gebruikte formulieren
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen