Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsoverzicht AIFMD
04-04-2014
Beste relatie,
Via deze nieuwsbrief wil de AFM u informeren over de actualiteiten rondom de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFM-richtlijn).

Deze nieuwsbrief is onderdeel van een reeks, waarin de AFM afwisselend actualiteiten rondom de AIFM-richtlijn behandelt, dan wel een specifiek onderwerp uitgebreider bespreekt.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Introductie
  Gewijzigde aanvraag- en meldingsformulieren
  Nieuwe EuVECA en EuSEF formulieren
  Overgang Wft-vergunning naar AIFMD-vergunning
  Nieuwe Q&A op de AFM website
  Q&A DNB inzake rapportageverplichtingen
  Nieuwe Q&A van ESMA
 
Introductie
Deze nieuwsbrief geeft informatie over recente relevante ontwikkelingen en gaat in op enkele specifieke punten van aandacht. Op 22 juli 2013 is de AIFM-richtlijn in Nederland in werking getreden en inmiddels komt het einde van het overgangsjaar, 22 juli 2014, al aardig in zicht. Met de AIFM-richtlijn worden de activiteiten van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen voor het eerst op Europees niveau gereguleerd.

Na 21 juli 2014 moeten alle beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen AIFM-richtlijn compliant zijn en aan alle nieuwe eisen voldoen. 

Gewijzigde aanvraag- en meldingsformulieren
De AFM heeft een aantal van de formulieren voor de AIFM-vergunningaanvraag, -melding of -registratie aangepast. Het gaat om het Vergunningaanvraagformulier, het Meldingsformulier Beleggingsinstelling, het Meldingsformulier Bewaarder, het Meldingsformulier Uitgezonderde Beheerder, het Aanvraagformulier Aangewezen Staat en het Notificatieformulier niet-EU Beheerders onder artikel 1:13b lid 1 en 2 Wft.

De aangepaste formulieren staan sinds eind februari in het Digitaal Loket. Vanaf nu moet u gebruik maken van deze formulieren (te herkennen aan het opschrift ‘versie februari 2014’). Aanvragen gebaseerd op de oude versie zullen in beginsel niet meer in behandeling worden genomen. Wij wijzen u erop dat de wijzigingen ook betrekking hebben op aanvullende en/of vervallen vragen. 

In het Vergunningaanvraagformulier betreffen de belangrijkste aanpassingen vragen over het verwerken in de bedrijfsvoering van verplichtingen uit hoofde van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme en vragen over het productontwikkelingsproces (in geval van aanbod aan niet-professionele beleggers). Ook vragen over het organogram van de beheerder en het beloningsbeleid zijn uitgebreid en/of geherformuleerd.

De belangrijkste wijzigingen en/of aanvullingen in het Meldingsformulier Bewaarder betreffen het organogram, en vragen met betrekking tot de (beoordeling van de) geschiktheid van de beoogde bewaarder. Daarnaast is de vraag vervallen die vereiste om bij het indienen van de aanvraag alle uitbestedingsovereenkomsten van de bewaarder mee te sturen. 

Het Aanvraagformulier Aangewezen Staat is aangepast naar aanleiding van de implementatie van de AIFM-Richtlijn. Zo geldt het regime tegenwoordig zowel voor beheerders als voor alternatieve beleggingstellingen die onder adequaat toezicht staan in een aangewezen staat.

Het Meldingsformulier Beleggingsinstellingen, Meldingsformulier Uitgezonderde Beheerder en het Notificatieformulier niet-EU beheerders onder artikel 1:13b lid 1 en 2 Wft zijn beperkt gewijzigd.

 
Nieuwe EuVECA en EuSEF formulieren
De AFM heeft eind februari 2014 twee nieuwe formulieren in het Digitaal Loket geplaatst. Deze maken het mogelijk voor een geregistreerde beheerder om een EuVECA- (voor een Durfkapitaalfonds) of EuSEF (voor een Sociaalondernemerschapsfonds)- label aan te vragen voor een beleggingsinstelling. Uiteraard moet dan wel aan de daaraan gestelde voorwaarden worden voldaan.

Deze regimes hebben als belangrijkste voordeel dat deelnemingsrechten in een EuVECA of EuSEF beleggingsinstelling in de gehele Europese Economische Ruimte morgen worden aangeboden aan professionele beleggers. Dit kan ook zonder dat de beheerder daarvoor over een AIFMD-vergunning hoeft te beschikken.

De EuVECA- en EuSEF-formulieren zijn een bijlage bij het Meldingsformulier Uitgezonderde Beheerder. Het EuVECA- en EuSEF-formulier kan gelijktijdig met de melding van de beheerder of op een later moment ingediend worden bij de AFM. Er zijn momenteel geen bijkomende kosten voor deze aanvraag. De (vereisten van de) regimes staan beschreven in Verordening (EU) Nr. 345/2013 van 17 april 2013 voor het EuVECA-regime en Verordening (EU) Nr. 346/2013 van 17 april 2013 voor het EuSEF-regime.

 
Overgang Wft-vergunning naar AIFMD-vergunning
De huidige pre-AIFMD Wft-vergunning van beheerders van beleggingsinstellingen gaat per 22 juli 2014 van rechtswege over in een AIFMD-vergunning. Deze partijen moeten uiterlijk per die datum volledig aan alle uit de AIFM-richtlijn voortvloeiende vereisten voldoen. De AFM stuurt op korte termijn aan alle huidige vergunninghoudende beheerders een vragenlijst om deze omzetting zo goed mogelijk vorm te geven. Daarin wordt tevens gewezen op verschillende aandachtspunten die bij de omzetting van de vergunning van belang zijn.
 
Nieuwe Q&A op de AFM website
De AFM heeft per 1 april 2014 gewijzigde en aangevulde veelgestelde vragen en antwoorden (Q&A’s) met betrekking tot de AIFM-Richtlijn op haar website geplaatst. Download alle veelgestelde vragen in PDF-formaat.

De wijzigingen en aanvullingen hebben onder meer betrekking op de activiteiten die een vergunninghoudende beheerder van een of meer alternatieve beleggingsinstellingen moet en mag verrichten, het paspoorten van beleggingsdiensten onder een AIFMD-vergunning en enkele uitzonderingen die de AIFM-richtlijn kent (zoals werknemerswinstdelings- of spaarplannen en het grandfatheringregime). Daarnaast zijn vragen en antwoorden opgenomen over het EuVECA- en EuSEF-regime (zie ook het bericht hierboven) en het van toepassing zijn van de AIFM-richtlijn op property managers, beleggingsstudieclubs en groepsentiteiten die kasgelden beheren.

De AFM breidt de komende periode de Q&A verder uit. Houd de AFM website daarom goed in de gaten.
 
Q&A DNB inzake rapportageverplichtingen
Ook de Nederlandsche Bank (DNB) heeft eind 2013 een lijst met Q&A’s (Nederlandstalig en Engelstalig) over de AIFMD rapportagevereisten op haar statistiekwebsite gepubliceerd.

Medio februari 2014 heeft DNB ook de AFM en DNB e-Line rapportageformulieren op haar website gezet. Dit stelt beheerders in staat de benodigde aanpassingen te doen in hun systemen en zich tijdig op de rapportageverplichtingen voor te bereiden.
 
Nieuwe Q&A van ESMA
De Europese toezichthouder ESMA heeft op 25 maart 2014 nieuwe Q&A's met betrekking tot de AIFM-Richtlijn gepubliceerd op haar website.

De Q&A bevat vragen en antwoorden met betrekking tot beloningen, notificaties van beleggingsinstellingen en rapportageverplichtingen aan nationale toezichthouders.

De Q&A’s van ESMA worden voortdurend door ESMA aangepast en aangevuld. Wij raden u daarom aan om de ontwikkelingen hieromtrent nauwgezet te blijven volgen. Zie tevens een link naar de ESMA Q&A’s op de AFM website.
 
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen