Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief crowdfunding 11 juni 2015
Beste relatie,
In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op crowdfunding van de afgelopen periode.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Voorwoord

  Stappenplan vergunning of ontheffing AFM
  Speech ‘Crowdfunding and the AFM: opposites attract’
  Aankomende wetswijzigingen voor crowdfunding
  Informatieverstrekking door platforms
  Waarom ontvangt u deze nieuwsbrief? 
  
  
Voorwoord Gerben Everts
De AFM verwelkomt nieuwe initiatieven als crowdfunding. Deze voorzien in een maatschappelijke behoefte, zoals financiering voor het midden- en kleinbedrijf, en hebben de potentie een nuttige rol op de financiële markten te vervullen.

De AFM ziet dat de crowdfundingsector sterk in ontwikkeling is. Het is een sector die vanuit de opstart- en pioniersfase een fase van groei in gaat. De AFM schat dat er in 2014 voor ongeveer €37 miljoen aan financiering is verstrekt via de gereguleerde crowdfundingplatforms (dit zijn platforms die beschikken over een vergunning of ontheffing van de AFM). Dit betekent een groei van ruim 100% in 2014 ten opzichte van 2013.

De AFM is al geruime tijd betrokken bij crowdfunding. Sinds 2012 verstrekken we vergunningen en ontheffingen aan crowdfundingplatforms. In december 2014 hebben we een rapport geschreven over onze visie op de sector en de (juridische) knelpunten die wij hebben waargenomen. De wetgever is hiermee aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot enkele wetswijzigingen waarbij crowdfundingplatforms - onder een aantal randvoorwaarden - nog steeds kunnen rekenen op een ontheffing. Ook wordt er onder voorwaarden een uitzondering gecreëerd voor het provisieverbod. Wij vinden het belangrijk dat de platforms hier kennis van nemen en als dit op hen van toepassing is de nodige voorbereidingen gaan treffen om aan deze eisen te kunnen voldoen per 1 januari 2016.

In ons rapport is ook het belang van een minimumniveau van transparantie bij crowdfunding benoemd. Transparantie is belangrijk om zowel de geldgever als de geldvrager in staat te stellen passende keuzes te maken. Het gaat hier om het verstrekken van voldoende, juiste, evenwichtige en begrijpelijk informatie. Maar de AFM heeft gezien dat er nog aspecten aan de informatieverstrekking te verbeteren zijn. Graag willen we hiervoor de aandacht van de sector vragen.

En daarmee kom ik bij een belangrijke boodschap die ik aan deze nieuwe en innovatieve sector wil meegeven. De AFM is positief over de rol die crowdfunding speelt in het aantrekken van en bijdragen aan creativiteit, kennis en innovatie. Crowdfunding voorziet duidelijk in een behoefte, draagt bij aan het vlottrekken van financiering via de kapitaalmarkten en faciliteert een meer directe connectie en betrokkenheid tussen investeerders en investeringen. We geven als toezichthouder dan ook graag ruimte aan crowdfunding om zich verder te kunnen ontwikkelen. Maar een vrije rol gaat hand in hand met eigen verantwoordelijkheid. De AFM verwacht dat de sector zelf belangrijke stappen zet in eerlijke en gecontroleerde bedrijfsvoering zodat de crowdfundingmarkt echt een duurzaam element van de financiële markten kan worden. In mijn speech op de internationale Crowdfunding Day heb ik hier ook de aandacht voor gevraagd.

Dus, vraag ik de sector: neem de eigen verantwoordelijkheid serieus en laat zien dat jullie je net als de AFM sterk maken voor eerlijke en transparantie financiële markten.

Gerben Everts, bestuurder AFM
 
Stappenplan vergunning of ontheffing AFM
Op 1 mei 2013 hebben de AFM en DNB een stappenplan gepubliceerd voor crowdfundingplatforms zodat marktpartijen kunnen bepalen of ze voor hun activiteiten een vergunning of ontheffing van de AFM of van DNB nodig hebben. Door nieuwe inzichten die ook zijn gepubliceerd in ons rapport van december 2014, is het stappenplan herzien en verder aangescherpt. Zo volstaat een bemiddelingsvergunning voor consumptief krediet niet langer voor crowdfundingplatforms die het mogelijk maken voor consumenten om een lening aan te gaan met de crowd, maar is een vergunning als kredietaanbieder nodig. 

 
  Rapport 2014: Crowdfunding - Naar een duurzame sector (PDF)
  Wanneer heeft u een vergunning nodig voor crowdfunding?
 
Speech ‘Crowdfunding and the AFM: opposites attract’
AFM bestuurder Gerben Everts sprak op 12 mei op de internationale Crowdfunding Day in de Amsterdam Arena. In zijn speech met de titel ‘Crowdfunding and the AFM: opposites attract!’ sprak hij over de groeiende rol en impact van crowdfunding en omschreef hij crowdfunding als een ‘new financial reality’.

Hij gaf aan dat de AFM crowdfunding verwelkomt en positief is over de rol die het speelt in het aantrekken en opwekken van creativiteit, kennis en innovatie. Gerben Everts benadrukte ook dat met vrijheid ook een bepaalde verantwoordelijkheid komt. 
 
  Lees de speech
 
Aankomende wetswijzigingen voor crowdfunding
Op 31 maart 2015 is het Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 gepubliceerd. De wetgever heeft daarin nieuwe wetgeving voorgesteld en heeft de markt verzocht daarop te reageren. Op onze website hebben we een korte samenvatting opgenomen van de inhoud van de wijzigingen. Deze kunnen relevant zijn voor crowdfundingplatforms die een vergunning of ontheffing hebben van de AFM of die een aanvraag hiertoe willen doen. Wij raden crowdfundingplatforms dan ook aan om zo snel mogelijk te starten met het voorbereiden op de wijzigingen als deze van toepassing zijn op de eigen situatie. 
 
  Nieuwe wet- en regelgeving crowdfunding
 
Informatieverstrekking door platforms
De AFM heeft een quickscan uitgevoerd om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de informatie die beschikbaar is op crowdfundingplatforms. Bij het uitvoeren van deze scan hebben we vanuit het perspectief van de investeerder (bijvoorbeeld een particuliere consument) naar de informatie gekeken en daarbij de vraag gesteld: “Welke informatie heb ik nodig om een goed beeld te kunnen vormen van het project waar ik in zou willen investeren?” Dit beeld zou in ieder geval moeten zien op de kosten, het rendement en de risico’s. Op basis van deze scan, zien we dat er nog aspecten aan de informatieverstrekking zijn te verbeteren.

De AFM roept platforms dan ook op om kritisch te kijken naar de informatieverstrekking en deze waar nodig te verbeteren. We vragen de platforms bij de beoordeling van de informatieverstrekking te denken vanuit het perspectief van de investeerder. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de beantwoording van onderstaande vragen:

- Welke risico’s loop ik en ben ik bereid te nemen?
- Welke dienstverlening biedt het platform, zowel voor als tijdens de looptijd? Wie is mijn contactpersoon?
- Hoe loopt het proces bij terugbetaling van mijn inleg en uitbetaling van mijn rendement? Of wat moet ik doen in geval van wanbetaling door het project waarin ik heb geïnvesteerd?
- Welke kosten moet ik maken voor en tijdens de looptijd en waarvoor?
- Is mijn uitstaande lening verhandelbaar?

We gaan met de sector de dialoog aan over de kwaliteit van de informatieverstrekking op basis van onze eigen concrete bevindingen en die van de sector. Het doel is kwalitatief goede informatieverstrekking op platforms, waarmee een investeerder zich een goed beeld kan vormen van het project waarin hij zou willen investeren. 
 
 
Waarom ontvangt u deze nieuwsbrief?
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een ontheffing of vergunning voor een crowdfundingplatform van de AFM heeft of bij de AFM heeft aangevraagd, of omdat u zich voor deze nieuwsbrief heeft aangemeld. De AFM wil vier keer per jaar een nieuwsbrief crowdfunding gaan versturen. 
 
  Afmelden voor deze nieuwsbrief
 
Reacties op de nieuwsbrief
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?

Bent u tevreden over de nieuwsbrief over crowdfunding? Mist u onderwerpen of zou u het graag anders zien? Laat het ons weten via website@afm.nl.

Contact met de AFM
De algemene contactgegevens van de AFM vindt u in het contactformulier.

  Naar boven

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichtenvan de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen