Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM

Nieuwsbrief financiële ondernemingen Caribisch Nederland

10e editie, maart 2016

Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor financiële ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Femke de Vries, AFM bestuurslid
  Nieuwe normbedragen voor kredietverstrekking
 
Uitvraag koppelverkoop en provisies levensverzekeringen
 
 PE-punten verplicht?
  Mag de winkel op de hoek krediet verlenen?
  
Femke de Vries, AFM bestuurslid
portretfoto van femke de vries bestuurslid afm Sinds 1 oktober 2015 ben ik als bestuurslid benoemd bij de AFM. Een onderdeel van mijn takenpakket is het toezicht op Caribisch Nederland.
Het is voor mij belangrijk dat er ook op de eilanden een toezichthouder aanwezig is, die zich sterk maakt voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke toezichthouder willen we bijdragen aan duurzaam financieel welzijn binnen ons Koninkrijk. De afgelopen jaren zijn daarvoor al goede initiatieven genomen binnen Caribisch Nederland, zoals het versterken van de procedures ter voorkoming van overkreditering. Dit draagt bij aan een betere bescherming van de consument en vergroot zijn bewustzijn.

De AFM zet zich ook in 2016 weer in om de onder het toezicht vallende ondernemingen goed wegwijs te maken met de uitleg en toepassing van de regelgeving. Het komend jaar zal de AFM het toezicht verscherpen op koppelverkoop en passende provisies voor levensverzekeringen. Meer over de activiteiten van de AFM in 2016 leest u in de activiteitenkalender van de AFM. 

Ik ben óók benieuwd naar uw activiteiten die bijdragen aan onze doelstellingen voor de komende jaren en kijk uit naar een goede verbinding tussen Amsterdam en de eilanden.

Femke de Vries

Nieuwe normbedragen voor kredietverstrekking
Het ministerie van Financiën wijzigt jaarlijks de normbedragen voor kredietverstrekking aan consumenten. Dit gebeurt op grond van artikel 2:5 van de Regeling financiële markten BES.

De nieuwe normbedragen zijn bedoeld voor kredieten die u vanaf 1 april 2016 verstrekt. Bij de beoordeling worden ook de woonlasten betrokken. De norm is aangepast aan de prijsindexering. Op Bonaire zijn de prijzen vorig jaar met 0,9% gedaald. Op Sint Eustatius daalden de prijzen met 1% en op Saba met 0,1%.
  
  Model maximale kredietverstrekking Caribisch Nederland
Uitvraag koppelverkoop en levensverzekeringen
Aanleiding voor deze uitvraag waren ontvangen signalen en de antwoorden van de ingevulde self assessments. In januari zijn er 17 informatieverzoeken verstuurd naar diverse banken, bemiddelaars en verzekeraars. De AFM is nu bezig met het analyseren van alle ontvangen informatie.
PE-punten verplicht?
Met ingang van 1 april 2016 wordt artikel 2:2 van de Regeling financiële markten BES aangepast met betrekking tot assurantiediploma’s. De lijst met erkende diploma’s is geactualiseerd. In de toelichting op dit artikel staat dat een op grond van de Wft afgegeven diploma niet actueel gehouden hoeft te worden met een PE-examen. De reden hiervoor is dat het niet passend zou zijn voor een bemiddelaar die na het behalen van het diploma zijn werkzaamheden heeft verlegd naar Caribisch Nederland.

Nieuw is de eis voor diploma’s die langer dan tien jaar geleden zijn behaald. In dat geval moet de houder van het diploma aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ten minste twee jaar relevante werkervaring heeft opgedaan.
Uw vraag aan de AFM: "Mag de winkel op de hoek ook krediet verlenen?"
Ja, dit mag. De winkel moet daarvoor wel een vergunning voor het aanbieden van krediet aanvragen. Als het krediet een looptijd heeft van korter dan 3 maanden én aan de consument slechts onbetekenende kosten in rekening wordt gebracht, hoeft in dat geval een aanbieder van krediet geen vergunning aan te vragen (artikel 1:9, eerste lid, Bfm BES).

De looptijd van 3 maanden wordt strikt gehanteerd: na 3 maanden moet de lening zijn afgelost. Maatgevend hierbij is de feitelijke situatie. Als bijvoorbeeld na 3 maanden het krediet wordt vervangen of opgevolgd door een ander krediet, ziet de AFM dit als kredietverstrekking die langer dan 3 maanden duurt.

  Wat wordt verstaan onder onbetekende kosten?
Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u een e-mail sturen aan bes@afm.nl.

Meer nuttige informatie kunt u vinden op de 
website over Caribisch Nederland
Abonneren nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief of een andere AFM-nieuwsbrief automatisch ontvangen? Klik dan op de onderstaande link:
 
  Nieuwsbrieven en alertservice 

Eerder uitgebrachte nieuwsbreven vindt u via:

  Archief nieuwsbrieven Caribisch Nederland
Aanmelden nieuwsbrieven
Blijf op de hoogte van ons nieuws. Meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven.
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Informatie Caribisch Nederland
Meer informatie over wet- en regelgeving, beleidsregels en veel gebruikte formulieren
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen