Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief financiële ondernemingen Caribisch Nederland - 12 - december 2016
Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u de 12e Nieuwsbrief voor financiële ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Korte terugblik op 2016
  Nieuwe toezichtthema’s 2017
 
Consumentenvoorlichting
 
 Self assessment 2017
  Veelgestelde vragen op de website
  
Korte terugblik op 2016
Het afgelopen jaar heeft de AFM onder meer onderzoek gedaan naar koppelverkoop, de hoogte van de provisies levensverzekeringen en de vermelding van rentepercentages bij consumptieve kredieten.

Uit het onderzoek naar koppelverkoop concludeert de AFM dat de onderzochte ondernemingen hun klanten niet verplichten om aanvullende producten of diensten af te nemen. Alle ondernemingen hebben inmiddels in hun procedures opgenomen dat de klanten hierop gewezen worden. Uit het onderzoek naar provisies levensverzekeringen blijkt dat deze markt zeer gering is en de provisies niet onredelijk hoog zijn. Naar aanleiding van het onderzoek naar de rentepercentages bij consumptieve kredieten hebben alle onderzochte ondernemingen hun klanten schriftelijk geïnformeerd over het niet onjuist vermelden van de rentepercentages in de contracten.

In het algemeen zien wij dat de ondernemingen de nodige stappen zetten om klanten beter te informeren.

Nieuwe toezichtthema’s 2017
De AFM houdt doorlopend toezicht in Caribisch Nederland op basis van signalen en relevante marktontwikkelingen. De rest van onze werkzaamheden richten we thematisch in. In 2017 richt de AFM zich op de volgende toezichtthema’s:
  • de hoogte van provisies bij overlijdensrisicoverzekeringen
  • de kosten van krediet en kosten voor aanvullende producten
  • verantwoorde kredietverlening en passende advisering rondom krediet.
Bij de overlijdensrisicoverzekeringen gaan wij beoordelen in hoeverre de provisie in een redelijke verhouding staat tot de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een adequate dienstverlening en of deze bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Dit geldt zowel voor de verzekeraars als de tussenpersonen. Bij de kosten van krediet richten wij ons op de afsluitkosten, de kosten van de verzekering bij het afsluiten van het krediet en de boeterentes. Bij de verantwoorde kredietverlening en passende advisering gaan wij na of de eerder ingezette verbeteringen volledig ingebed zijn in de processen en systemen van de financiële ondernemingen.
Consumentenvoorlichting
Om de consumenten beter te informeren over de taken en werkzaamheden van de AFM heeft de AFM in oktober 2016 enkele radio-interviews gegeven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast is een townhall meeting op Saba geweest. Tijdens deze interviews en de bijeenkomst is onder meer de rol en het doel van de AFM uitgelegd en is ingegaan op de bescherming van de klanten. Zo heeft de AFM de regels voor verantwoorde kredietverlening uitgelegd en heeft zij expliciet stilgestaan bij het maximale kredietvergoedingspercentage van 23%. 
Self assessment 2017
In 2017 organiseert de AFM weer een self assessment. Het doel hiervan is om zicht te blijven houden op de marktontwikkelingen in Caribisch Nederland. De AFM stuurt de vragenlijst voor het self assessment begin 2017 aan banken, kredietverenigingen en kredietaanbieders. De beantwoordingstermijn is 6 weken. Verzekeraars en bemiddelaars ontvangen weer een oproep voor een self assessment in 2018.
Veelgestelde vragen op de website 
De AFM ontvangt geregeld vragen van ondernemingen over hoe bepaalde wettelijke regelingen moeten worden uitgelegd, geïnterpreteerd of toegepast. Antwoorden op deze vragen legt de AFM vast op haar website. Wij raden u aan deze informatie regelmatig te raadplegen. 
  
 
Naar de veelgestelde vragen op de website
Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u een e-mail sturen aan bes@afm.nl.

Meer nuttige informatie kunt u vinden op de 
website over Caribisch Nederland
Abonneren nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief of een andere AFM-nieuwsbrief automatisch ontvangen? Klik dan op de onderstaande link:
 
  Nieuwsbrieven en alertservice 

Eerder uitgebrachte nieuwsbreven vindt u via:

  Archief nieuwsbrieven Caribisch Nederland
De beste wensen voor 2017 
Feliz Aña Nobo  ♦  Best wishes for 2017
 
Aanmelden nieuwsbrieven
Blijf op de hoogte van ons nieuws. Meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven.
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Informatie Caribisch Nederland
Meer informatie over wet- en regelgeving, beleidsregels en veel gebruikte formulieren
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen