Nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten Lees online  |  Afmelden
AFM   11 januari 2018
 
Welke vakbekwaamheidseisen worden er gesteld in Caribisch Nederland?
Alle personen die werkzaam zijn in de financiële sector in Caribisch Nederland moeten voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Zij moeten in ieder geval beschikken over een door de financiële onderneming of derde verzorgde opleiding of daaraan gelijk te stellen ervaring. Ook feitelijk leidinggevenden bij advies- en bemiddelingskantoren moeten beschikken over een erkend diploma.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Hoeveel mag de vertragingsvergoeding bedragen?
Als een kredietnemer niet of te laat de rente of aflossing van zijn lening betaalt, kan een kredietaanbieder hiervoor kosten in rekening brengen. Deze kosten heten vertragingsvergoeding. De hoogte van deze vergoeding is aan hetzelfde maximum verbonden als de kredietvergoeding (APR). Jaarlijks wordt dit maximum vastgesteld.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Aandacht voor illegale dienstverlening

Op grond van de Wet financiële markten BES (Wfm BES) is het verboden om bepaalde activiteiten te verrichten. Zo mag je zonder vergunning van DNB op de BES geen bank beginnen, geen geldtransacties doen en geen verzekeringen aanbieden. Ook mag je zonder vergunning niet als trustkantoor werkzaam zijn. Lees het hele nieuwsbericht op de website van de Nederlandsche Bank.

Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Huidige activiteiten AFM
De AFM houdt zich momenteel bezig met diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld de gevolgen van de orkaan Irma, het voeren van gesprekken met de bankiersvereniging op Bonaire en het uitvoeren van toezichtbezoeken. Meer lezen over de activititeiten van de AFM in 2018? Klik op onderstaande button voor alle informatie.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Aankondiging Marktmonitor 2018
Begin 2018 brengt de AFM de Marktmonitor weer uit. De Marktmonitor is een digitale vragenlijst voor banken, kredietverenigingen, kredietaanbieders, verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen. Met de verstrekte informatie krijgt de AFM beter inzicht in de markt. Hierdoor kan de AFM haar toezicht gerichter inzetten op risico’s en trends in de markt of ontwikkelingen bij individuele ondernemingen in Caribisch Nederland.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u een e-mail sturen aan bes@afm.nl.

Meer nuttige informatie kunt u vinden op de website over Caribisch Nederland.
Website Caribisch Nederland
Mail
 
Nieuwsbriefabonnement wijzigen
Deze nieuwsbrief is samengesteld op basis van uw persoonlijke voorkeuren. U kunt deze voorkeuren zelf aanpassen.
Gegevens wijzigen
AFM
De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.
Contactinformatie
Veelgestelde vragen
Over AFM
Volg ons
Twitter
Facebook
Linkedin