Nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten Lees online  |  Afmelden
AFM   21 augustus 2018
De AFM start onderzoek naleving voorkoming witwassen en terrorismefinanciering
In het derde kwartaal 2018 gaat de AFM onderzoek doen naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft BES). In augustus ontvangt een aantal dienstverleners een schriftelijk informatieverzoek voor dit onderzoek. Ook vraagt de AFM cliëntdossiers op en beoordeelt deze.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer over het onderzoek naleving witwassen
 
Uitkomsten Marktmonitor 2018
De AFM heeft in het eerste kwartaal van 2018 de Marktmonitor 2018 verstuurd. Uit de ontvangen antwoorden blijkt onder andere dat meerdere instellingen geen actuele beschrijving hebben van hun Administratieve Organisatie en het systeem van Interne Controle (AO/IC). Ook heeft een aantal instellingen haar vakbekwaamheid niet geregeld.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
lees het nieuwsbericht over de marktmonitor
 
Aanpassing looptijd bij gebruik creditcard naar 5 jaar
De AFM adviseert niet langer om een looptijd van maximaal 2 jaar te hanteren op het moment dat de klant een credit card aanvraagt voor het financieren van krediet. Instellingen kunnen bij de berekening van het maximaal te verstrekken krediet rekening houden met een termijn van maximaal 5 jaar. De AFM heeft haar advies gewijzigd, omdat gebleken is dat een looptijd van 5 jaar gebruikelijk is in de markt.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
naar de veelgestelde vragen kredietverlening
 
DNB Workshop: 'Witwassen, red flags en scenario’s'
De DNB heeft met de FIU op Bonaire een interactieve workshop voor de bankensector georganiseerd: ‘Witwassen, red flags en scenario’s’. Het doel van de workshop was om een introductie te geven van de meest bekende witwasmethoden. Ook zijn door de FIU enkele concrete zaken besproken waar meldingen van ongebruikelijke transacties tot succesvolle vervolgingen en veroordelingen hebben geleid.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
lees het nieuwsbericht van DNB
Vraag van de maand: Zijn instellingen verplicht om informatie te geven aan de AFM?
Toezichthouders van de AFM zijn bevoegd om inlichtingen op te vragen op grond van artikel 7:8 en 7:11 van de Wet financiële markten BES. Ook is de instelling verplicht om medewerking te verlenen. Als een instelling geen medewerking verleent, dan kan de AFM een formele maatregel opleggen (zoals een boete) voor het niet voldoen aan de medewerkings- plicht.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Naar de website van Caribisch Nederland
 
Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u een e-mail sturen aan bes@afm.nl
 
Meer nuttige informatie kunt u vinden op de website over Caribisch Nederland.
Website Caribisch Nederland
Mail
 
Nieuwsbriefabonnement wijzigen
Deze nieuwsbrief is samengesteld op basis van uw persoonlijke voorkeuren. U kunt deze voorkeuren zelf aanpassen.
Gegevens wijzigen
AFM
De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.
Contactinformatie
Veelgestelde vragen
Over AFM
Volg ons
Twitter
Facebook
Linkedin